owms:Dienst

Waarden

Label Naam term URI
Netherlands Space Office owms:nso http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nso
Agentschap CBI owms:Agentschap_CBI http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agentschap_CBI
Agentschap NL owms:Agentschap_NL http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agentschap_NL
Agentschap SZW owms:Agentschap_SZW http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agentschap_SZW
Agentschap Telecom owms:Agentschap_Telecom http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agentschap_Telecom
Algemene Inspectiedienst owms:Algemene_Inspectiedienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Algemene_Inspectiedienst
Arbeidsinspectie owms:Arbeidsinspectie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbeidsinspectie
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten owms:Basisadministratie_Persoonsgegevens_en_Reisdocumenten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisadministratie_Persoonsgegevens_en_Reisdocumenten
Belastingdienst owms:Belastingdienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belastingdienst
CIBG owms:cibg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cibg
Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg owms:Centraal_Informatiepunt_Beroepen_Gezondheidszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Informatiepunt_Beroepen_Gezondheidszorg
Centraal Justitieel Incassobureau owms:Centraal_Justitieel_Incassobureau http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Justitieel_Incassobureau
Centrale Archief Selectiedienst owms:Centrale_Archief_Selectiedienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Archief_Selectiedienst
Centrale Financiën Instelling owms:Centrale_Financien_Instelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Financien_Instelling
Defensie Telematica Organisatie owms:Defensie_Telematica_Organisatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Defensie_Telematica_Organisatie
Dienst ICT Uitvoering owms:Dienst_ICT_Uitvoering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_ICT_Uitvoering
Dienst Justitiële Inrichtingen owms:Dienst_Justitiele_Inrichtingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Justitiele_Inrichtingen
Dienst Landelijk Gebied owms:Dienst_Landelijk_Gebied http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Landelijk_Gebied
Dienst Publiek en Communicatie owms:Dienst_Publiek_en_Communicatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Publiek_en_Communicatie
Dienst Regelingen owms:Dienst_Regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Regelingen
Dienst Uitvoering Onderwijs owms:Dienst_Uitvoering_Onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Uitvoering_Onderwijs
Dienst Vastgoed Defensie owms:Dienst_Vastgoed_Defensie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_Vastgoed_Defensie
Dienst van de Huurcommissie owms:dhc http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dhc
Domeinen Roerende Zaken owms:Domeinen_Roerende_Zaken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Domeinen_Roerende_Zaken
EVD owms:EVD http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/EVD
Erfgoedinspectie owms:Erfgoedinspectie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erfgoedinspectie
FMHaaglanden owms:fmh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fmh
Gemeenschappelijk Dienstencentrum ICT owms:Gemeenschappelijk_Dienstencentrum_ICT http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gemeenschappelijk_Dienstencentrum_ICT
Groenservice Zuid-Holland owms:Groenservice_Zuid-Holland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Groenservice_Zuid-Holland
Havenbedrijf Rotterdam owms:hbrdam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hbrdam
Immigratie- en Naturalisatiedienst owms:Immigratie-_en_Naturalisatiedienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Immigratie-_en_Naturalisatiedienst
Inspectie Jeugdzorg owms:Inspectie_Jeugdzorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_Jeugdzorg
Inspectie Leefomgeving en Transport owms:Inspectie_Leefomgeving_en_Transport http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_Leefomgeving_en_Transport
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid owms:Inspectie_Openbare_Orde_en_Veiligheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_Openbare_Orde_en_Veiligheid
Inspectie SZW owms:Inspectie_SZW http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_SZW
Inspectie Verkeer en Waterstaat owms:Inspectie_Verkeer_en_Waterstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_Verkeer_en_Waterstaat
Inspectie Werk en Inkomen owms:Inspectie_Werk_en_Inkomen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_Werk_en_Inkomen
Inspectie van het Onderwijs owms:Inspectie_van_het_Onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_van_het_Onderwijs
Inspectie voor de Gezondheidszorg owms:Inspectie_voor_de_Gezondheidszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_voor_de_Gezondheidszorg
Inspectie voor de Sanctietoepassing owms:Inspectie_voor_de_Sanctietoepassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inspectie_voor_de_Sanctietoepassing
Justis owms:Justis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Justis
Justitiële ICT Organisatie owms:jio http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jio
Justitiële Informatiedienst owms:justid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/justid
Justitiële Uitvoeringsdienst Toetsing, Integriteit, Screening owms:Justitiele_Uitvoeringsdienst_Toetsing_Integriteit_Screening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Justitiele_Uitvoeringsdienst_Toetsing_Integriteit_Screening
Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut owms:Koninklijk_Nederlands_Meteorologisch_Instituut http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijk_Nederlands_Meteorologisch_Instituut
Landelijke Faciliteit Rampenbestrijding owms:Landelijke_Faciliteit_Rampenbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_Faciliteit_Rampenbestrijding
Logius owms:Logius http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Logius
Nationaal Archief owms:Nationaal_Archief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nationaal_Archief
Nationaal Coördinator Groningen owms:ncg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ncg
Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid owms:nctv http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nctv
Nederlands Forensisch Instituut owms:Nederlands_Forensisch_Instituut http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Forensisch_Instituut
Nederlands Vaccin Instituut owms:Nederlands_Vaccin_Instituut http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Vaccin_Instituut
Nederlandse Emissieautoriteit owms:Nederlandse_Emissieautoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Emissieautoriteit
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit owms:Nederlandse_Voedsel_en_Warenautoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Voedsel_en_Warenautoriteit
Octrooicentrum Nederland owms:Octrooicentrum_Nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Octrooicentrum_Nederland
Openbaar Ministerie owms:Openbaar_Ministerie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbaar_Ministerie
Organisatie en Personeel Rijk owms:oenpr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oenpr
P-Direkt owms:P-Direkt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/P-Direkt
PIANOo owms:pianoo http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pianoo
Paresto owms:Paresto http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Paresto
Parket centrale verwerking openbaar ministerie owms:cvom http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cvom
Plantenziektenkundige Dienst owms:Plantenziektenkundige_Dienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Plantenziektenkundige_Dienst
Rijksdienst voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten owms:Rijksdienst_voor_Archeologie_Cultuurlandschap_en_Monumenten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksdienst_voor_Archeologie_Cultuurlandschap_en_Monumenten
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens owms:rvig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvig
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland owms:RVO http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RVO
Rijksdienst voor de Monumentenzorg owms:Rijksdienst_voor_de_Monumentenzorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksdienst_voor_de_Monumentenzorg
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed owms:Rijksdienst_voor_het_Cultureel_Erfgoed http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksdienst_voor_het_Cultureel_Erfgoed
Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek owms:Rijksdienst_voor_het_Oudheidkundig_Bodemonderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksdienst_voor_het_Oudheidkundig_Bodemonderzoek
Rijksgebouwendienst owms:Rijksgebouwendienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksgebouwendienst
Rijksinspectie Digitale Infrastructuur owms:rdi http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rdi
Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu owms:Rijksinstituut_voor_Volksgezondheid_en_Milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksinstituut_voor_Volksgezondheid_en_Milieu
Rijksorganisatie Beveiliging en Logistiek owms:rbl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rbl
Rijksvastgoed- en Ontwikkelingsbedrijf owms:Rijksvastgoed-_en_Ontwikkelingsbedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksvastgoed-_en_Ontwikkelingsbedrijf
Rijksvastgoedbedrijf owms:rvb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvb
Rijkswaterstaat owms:Rijkswaterstaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat - Dienst Limburg owms:rwsdli http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdli
Rijkswaterstaat - Dienst Noord-Brabant owms:rwsdnb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdnb
Rijkswaterstaat - Dienst Noord-Holland owms:rwsdnh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdnh
Rijkswaterstaat - Dienst Noord-Nederland owms:rwsdnn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdnn
Rijkswaterstaat - Dienst Oost-Nederland owms:rwsdon http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdon
Rijkswaterstaat - Dienst Utrecht owms:rwsdut http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdut
Rijkswaterstaat - Dienst Zeeland owms:rwsdzl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdzl
Rijkswaterstaat - Dienst Zuid-Holland owms:rwsdzh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rwsdzh
SSC-ICT owms:sscict http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sscict
Schadefonds Geweldsmisdrijven owms:sfgm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sfgm
SenterNovem owms:SenterNovem http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SenterNovem
Staatstoezicht op de Mijnen owms:Staatstoezicht_op_de_Mijnen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatstoezicht_op_de_Mijnen
Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk owms:ubr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ubr
VROM-Inspectie owms:VROM-Inspectie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VROM-Inspectie
Voedsel en Waren Autoriteit owms:Voedsel_en_Waren_Autoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voedsel_en_Waren_Autoriteit
Werkmaatschappij owms:Werkmaatschappij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werkmaatschappij
agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen owms:Agentschap_College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agentschap_College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst
overheid:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label
Dienst
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
skos:prefLabel
Dienst