owms:Economie

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Economie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardbevb_nwbw_gron_vergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belMeNietReg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berichtenbox
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplicht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemopslagvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commzndverg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19Tegm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delfstverg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/digitaleDienstenVerord
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/economische_ontwikkelingssubsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elecprogverantw
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elektrAanslVerzoek
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrReg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gasAanslVerzoek
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gaswgrschverg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gronWrdVermSubs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurders_gron_tegemoetk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kalkstwinverg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koopzondageninformatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktstandplaatsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mijnbSchVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobCommVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natAccInst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregister
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbemFreqGebrVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/oneerlHandPrakVerb
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/postdnstAanspr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startend_ondernemerschapsubsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/storDraadlAppMeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/telecomWetGeschBesl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verst_geb_gron_subsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/visvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodreg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdeninformatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/winkeltijdenontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zelf_aangebr_voorz_tegemoetkoming
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Economie
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwnijverheid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Handel
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ICT
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Industrie_(thema)
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Markttoezicht
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_economische_sectoren
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Toerisme
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Transport_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aanmelden_en_inschrijven
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bedrijf_starten
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Begroting
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belasting
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwnijverheid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financieel_toezicht
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Handel
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ICT
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Industrie_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensbeleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Markttoezicht
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemingsplan
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_economische_sectoren
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtsvormen
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Toerisme
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Transport_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vakopleidingen_cursussen_en_diploma's
skos:prefLabel
Economie
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aanmelden_en_inschrijven
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bedrijf_starten
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Begroting
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belasting
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bouwnijverheid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financieel_toezicht
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Handel
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ICT
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Industrie_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensbeleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Markttoezicht
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemen
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemingsplan
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_economische_sectoren
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtsvormen
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Toerisme
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Transport_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vakopleidingen_cursussen_en_diploma's
skos:topConceptOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda