StandaardenOverheid.nl

overheid:Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan
rdf:typehttp://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SocialeDienst
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Intergemeentelijke_Sociale_Dienst_Zuidwest-Fryslan.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
dcterms:date2010-12-31
overheid:CBSCode0487
overheid:abbreviationISDzwf
overheid:endDate2010-12-31
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bolsward_(gemeente)
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Fryske_Marren
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Friese_Meren
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gaasterlan-Sleat
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Lemsterland
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Littenseradiel
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nijefurd
overheid:hasServiceAreahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wunseradiel
overheid:sourcehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inv201704
rdfs:labelISDzwf
rdfs:labelIntergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân
skos:altLabelISDzwf
skos:changeNote2019-04-11 KOOP19011073 Einddatum overgenomen van CBS. ISD zal in ieder geval bij herindeling op 1-1-2018 zin opgeheven. CBS geeft ecter 31-12-2010 als einddatum. Geen officiele bron gevonden.
skos:note2019-04-11 KOOP19011073 Einddatum overgenomen van CBS. ISD zal in ieder geval bij herindeling op 1-1-2018 zin opgeheven. CBS geeft ecter 31-12-2010 als einddatum. Geen officiele bron gevonden.
skos:prefLabelIntergemeentelijke Sociale Dienst Zuidwest-Fryslân