StandaardenOverheid.nl

overheid:Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties
rdf:typehttp://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties.rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties.n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties.html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
overheid:abbreviationBZK
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Algemene_Inlichtingen_en_Veiligheidsdienst
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisadministratie_Persoonsgegevens_en_Reisdocumenten
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Archief_Selectiedienst
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huurcommissies_(Cluster)
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Immigratie-_en_Naturalisatiedienst
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kiesraad
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Korps_landelijke_politiediensten
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_Faciliteit_Rampenbestrijding
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Logius
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/P-Direkt
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politie
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijksgebouwendienst
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Administratie_Indonesische_Pensioenen
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Bureau_Architectenregister
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werkmaatschappij
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/barchreg
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dhc
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fmh
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvklok
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurcie
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rfmcie
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvb
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvig
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sscict
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tlokb
overheid:childhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ubr
overheid:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/Organisatie
rdfs:labelBZK
rdfs:labelMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
skos:altLabelBZK
skos:inSchemehttp://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/Organisatie
skos:prefLabelMinisterie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties