owms:Onderwijs_en_wetenschap

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_en_wetenschap
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtsch
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begSchoolverl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bekwLeraarVOErk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepspraktijkvorming
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroep
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buitenlOnderwBevErk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOnd
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberond
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomabeschr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplomaregister
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexieverklaring
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dyslexiezorg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/egBerKwalErk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakStExVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/internatDiplWaard
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlinggebonden_financiering
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtverzuimmelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstelling
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldBuitInvSt
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkrediet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lokale_bibliotheek
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBer
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFonds
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaring
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nederlTitelAanvraag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ondHuisvVerord
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/poAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolzwemmensubsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2Aanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startkwalPlicht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studOvVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiefinanciering
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTeg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terugbetStuFiOpsch
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vereisBenLerVoOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervOplDoc
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervangende_leerplicht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndBekwOnderz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zijInstrOndGeschOnderz
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Onderwijs en wetenschap
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisonderwijs_(thema)
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beroepsonderwijs_(thema)
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoger_onderwijs_(thema)
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderzoek_en_wetenschap
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_vormen_van_onderwijs
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voortgezet_onderwijs_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisonderwijs_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beroepsonderwijs_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoger_onderwijs_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderzoek_en_wetenschap
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_vormen_van_onderwijs
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voortgezet_onderwijs_(thema)
skos:prefLabel
Onderwijs en wetenschap
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisonderwijs_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beroepsonderwijs_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoger_onderwijs_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderzoek_en_wetenschap
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overige_vormen_van_onderwijs
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voortgezet_onderwijs_(thema)
skos:topConceptOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda