StandaardenOverheid.nl

overheid:OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)

Waarden
LabelNaam termURI
Schema
URIhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
rdf:typehttp://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:typehttp://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdf:typehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Samenwerkingsvorm
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm).rdf
rdfs:isDefinedByhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm).n3
foaf:pagehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm).html
dcterms:isPartOfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OWMSdataset
overheid:grondslagbron: http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003740&hoofdstuk=I&afdeling=2¶graaf=1&artikel=8&lid=1
rdfs:labelopenbaar lichaam
skos:changeNote2015-02-17 RFC 20150203-1 Created
skos:note2015-02-17 RFC 20150203-1 Created
skos:prefLabelopenbaar lichaam