owms:Openbare_orde_en_veiligheid

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_orde_en_veiligheid
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afgezette_gebieden_betreden_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alarmsirene
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asverstrooiing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/betogDemonsMld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudonth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandbeheersing_aanvalsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/calamiteitenbestrijding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravParkOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/carbidschietenmelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collIncFest
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crisisplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruks
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstplUitst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenhOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenmelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebiedsverbod
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gewBezwDPlErk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbesluit
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeeronth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclame
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_autobedrijven
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_grote_voertuigen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuig
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsnBetrOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrNabestUitk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrPlan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampbestrUitkZiekInva
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamemateriaalverspreiding_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijdNatuurOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaart
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snuffelmarktvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitvlOntheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventonth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie_IenVD
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningsluiting
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Openbare orde en veiligheid
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Criminaliteit
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politie_brandweer_en_hulpdiensten
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rampen
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatsveiligheid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Terrorisme_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Criminaliteit
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politie_brandweer_en_hulpdiensten
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rampen
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatsveiligheid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Terrorisme_(thema)
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambulance
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandweer
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politie
skos:prefLabel
Openbare orde en veiligheid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Criminaliteit
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politie_brandweer_en_hulpdiensten
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rampen
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatsveiligheid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Terrorisme_(thema)
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ambulance
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brandweer
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politie
skos:topConceptOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda