owms:ProductenAutonomie

Waarden

Label Naam term URI
aanschrijving owms:aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
aansprakelijkstelling overheid owms:aansprStOverh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
afgezette gebieden betreden ontheffing owms:afgezette_gebieden_betreden_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afgezette_gebieden_betreden_ontheffing
afvalstoffenheffing owms:afvalstoffenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstoffenheffing
amateurkunstsubsidie owms:amateurkunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie
antispeculatiebeding owms:antispeculatiebeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antispeculatiebeding
automatische incasso of machtiging owms:automatische_incasso_of_machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging
baatbelasting owms:baatbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelasting
bedieningstijden owms:bedieningstijden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedieningstijden
bedrijfsafvalinzameling owms:bedrijfsafvalinzameling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalinzameling
bedrijfsterrein huren of kopen owms:bedrijfsterrein_huren_of_kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterrein_huren_of_kopen
bedrijfsterreinuitgifte owms:bedrijfsterreinuitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsterreinuitgifte
bedrijfsverzamelgebouw toewijzing en beheer owms:bedrijfsverzamelgebouw_toewijzing_en_beheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsverzamelgebouw_toewijzing_en_beheer
beeldende kunstsubsidie owms:beeldende_kunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeldende_kunstsubsidie
belastingaangifte owms:belastingaangifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaangifte
belastingaanslag bezwaar owms:belastingaanslag_bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
belastingaanslag kopie owms:belastingaanslag_kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie
belastingbetaling uitstel owms:belastingbetUitst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetUitst
belastingbetalingsregeling owms:belastingbetalingsregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling
belastingkwijtschelding owms:belastingkwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding
belastingteruggave owms:belastingteruggave http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingteruggave
beroep owms:beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep
bestuurlijke boete owms:bestuurlijke_boete http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestuurlijke_boete
bezoekafspraak owms:bezafspr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
bezwaar owms:bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bijenhoudontheffing owms:bijenhoudonth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudonth
biz-bijdrage owms:biz-bijdrage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/biz-bijdrage
blijverslening owms:blijverslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blijverslening
bouwgronduitgifte owms:bouwgronduitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwgronduitgifte
burgerinitiatief owms:burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
buurtsubsidie owms:buurtsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buurtsubsidie
caravanparkeerontheffing owms:caravParkOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravParkOnth
carbidschietenmelding owms:carbidschietenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/carbidschietenmelding
collectevergunning owms:collectevergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collectevergunning
collectieve en incidentele festiviteiten owms:collIncFest http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collIncFest
contactgegevens aanpassing owms:contactgegAanpass http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/contactgegAanpass
cultuursubsidie owms:cultuursubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidie
dienstverlening op of aan de openbare weg vergunning owms:dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning
dierenhoudenontheffing owms:dierenhOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenhOnth
duurzaamheidslening owms:duurzhLening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurzhLening
dwangsom bij niet tijdig beslissen owms:dwangsomNietTijdBesl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBesl
economische ontwikkelingssubsidie owms:economische_ontwikkelingssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/economische_ontwikkelingssubsidie
emancipatiesubsidie owms:emancipatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie
energiesubsidie owms:energiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energiesubsidie
erfpacht owms:erfpacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfpacht
evenementenvergunning owms:evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
forensenbelasting owms:forensenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/forensenbelasting
funderingsherstelsubsidie owms:funderingsherstelsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/funderingsherstelsubsidie
gebiedsverbod owms:gebiedsverbod http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebiedsverbod
gebruik gemeentelijke panden owms:gebruik_gemeentelijke_panden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruik_gemeentelijke_panden
gedenkteken plaatsingsvergunning owms:gedenkteken_plaatsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenkteken_plaatsingsvergunning
gedoogbeslissing owms:gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluit owms:gedoogbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
geluidsontheffing owms:geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
gemeenschappelijke regelingen owms:gemeenschappelijke_regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen
gemeentefinanciën owms:gemeentefinancien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancien
gemeentegids owms:gemeentegids http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegids
gemeentelijke onderscheiding voordracht owms:gemeentelijke_onderscheiding_voordracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentelijke_onderscheiding_voordracht
gladheidbestrijding owms:gladheidbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gladheidbestrijding
grafonderhoud owms:grafonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafonderhoud
grafrechten owms:grafrechten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafrechten
grafuitgifte owms:grafuitgifte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grafuitgifte
groenstroken en restgronden kopen of huren owms:groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren
handelingen gemeentefunctionaris ontheffing owms:handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing
handhavingsverzoek owms:handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
havenverordening owms:havenverordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/havenverordening
hondenbelasting owms:hondenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbelasting
hondenbesluit owms:hondenbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbesluit
hoogspanningslijn objecten plaatsen onder owms:hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder
horecabedrijf exploitatievergunning owms:horecaExplVrg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg
horecatijdenontheffing owms:horecatijdenontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffing
inkoop owms:inkoop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/inkoop
integratiesubsidie owms:integratiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidie
integriteitsbeoordeling owms:integriteitsbeoordeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling
jeugdsportsubsidie owms:jeugdsportsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdsportsubsidie
kabels- en leidingenvergunning owms:kabels-_en_leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
kampeerontheffing owms:kampeeronth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeeronth
keur owms:keur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/keur
klacht owms:klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsman owms:klacht_ombudsman http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
kleine landschapselementensubsidie owms:kleine_landschapselementensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie
kostentoedeling owms:kostentoedeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
kunstzinnige vormingsubsidie owms:kunstzinnige_vormingsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstzinnige_vormingsubsidie
leges owms:leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
ligplaatsvergunning owms:ligplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
maatschappelijke dienstverleningsubsidie owms:maatschappelijke_dienstverleningsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_dienstverleningsubsidie
maatschappelijke zorgsubsidie owms:maatschappelijke_zorgsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_zorgsubsidie
marktgelden owms:marktgelden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktgelden
marktstandplaatsvergunning owms:marktstandplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktstandplaatsvergunning
marktvergunning owms:marktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
mededelingen owms:mededelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mededelingen
melding openbare ruimte (algemeen) owms:melding_openbare_ruimte_(algemeen) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(algemeen)
melding openbare ruimte (groenvoorziening) owms:melding_openbare_ruimte_(groenvoorziening) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(groenvoorziening)
melding openbare ruimte (straatmeubilair) owms:melding_openbare_ruimte_(straatmeubilair) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatmeubilair)
melding openbare ruimte (straatverlichting) owms:melding_openbare_ruimte_(straatverlichting) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/melding_openbare_ruimte_(straatverlichting)
milieu provinciale subsidie owms:milieu_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie
milieuontheffing owms:milieuontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
milieuvriendelijk bouwsubsidie owms:milieuvriendelijk_bouwsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvriendelijk_bouwsubsidie
minderhedensubsidie owms:minderhedensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minderhedensubsidie
monumentaanwijzing owms:monumentaanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentaanwijzing
monumentensubsidie owms:monumentensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie
museumsubsidie owms:museumsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/museumsubsidie
natuur- en landschapsbeheer subsidiestelsel owms:natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel
natuurbeheer provinciale subsidie owms:natuurbeheer_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie
objectvergunning owms:objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
omgevingsvergunning kap owms:omgevingsvergunning_kap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap
omgevingsvergunning reclame owms:omgevingsvergunning_reclame http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclame
omgevingsvergunning uitweg owms:omgVgUitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
onderhoud infrastructuur owms:onderhoud_infrastructuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhoud_infrastructuur
onderwijssubsidie owms:onderwijssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie
onroerendezaak huur pacht koop owms:onroerendezaak_huur_pacht_koop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop
onroerendezaakbelasting (ozb) owms:onroerendezaakbelasting_(ozb) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)
onroerendezaakbelasting (ozb) kopie aanslag owms:onroerendezaakbelasting_(ozb)_kopie_aanslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)_kopie_aanslag
opkopersregister owms:opkoperreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg
overheidseigendom schademelding owms:overhEigSchMld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/overhEigSchMld
pandakte owms:pandakte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pandakte
parkeerbelasting owms:parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting
parkeerontheffing autobedrijven owms:parkeerontheffing_autobedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_autobedrijven
parkeerontheffing grote voertuigen owms:parkeerontheffing_grote_voertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_grote_voertuigen
parkeerontheffing reclamevoertuig owms:parkeerontheffing_reclamevoertuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuig
parkeervergunning owms:parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning
plantsoenen betreden ontheffing owms:plantsnBetrOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsnBetrOnth
podiumkunstensubsidie owms:podiumkunstensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie
precariobelasting owms:precariobelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/precariobelasting
provinciale financiën owms:provinciale_financien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien
raadsstukken owms:raadsstuk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/raadsstuk
reclamebelasting owms:reclamebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reclamebelasting
recreatiesubsidie owms:recreatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie
rectificatie owms:rectificatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rectificatie
referendum owms:referendum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/referendum
register gemeenschappelijke regelingen owms:register_gemeenschappelijke_regelingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_gemeenschappelijke_regelingen
reinigingsrecht owms:reinigingsrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/reinigingsrecht
rijden in natuurgebied ontheffing owms:rijdNatuurOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijdNatuurOnth
rioolheffing owms:rioolheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing
roerenderuimtebelasting owms:roerenderuimtebelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/roerenderuimtebelasting
schoolzwemmensubsidie owms:schoolzwemmensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolzwemmensubsidie
seksbedrijf exploitatievergunning owms:seksbedrijf_exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning
seniorenwoning bijdrage bouwkosten owms:senWonBijdBwkst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/senWonBijdBwkst
snuffelmarktvergunning owms:snuffelmarktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snuffelmarktvergunning
sociaal-cultureel werksubsidie owms:sociaal-cultureel_werksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociaal-cultureel_werksubsidie
softdrugsbeleid owms:softdrugsbeleid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/softdrugsbeleid
speelvoorziening kinderen owms:speelvoorziening_kinderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelvoorziening_kinderen
sportaccommodatieverhuur owms:sportaccommodatieverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportaccommodatieverhuur
sportactiviteitensubsidie owms:sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
stadspas owms:stadspas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stadspas
standplaatsvergunning owms:standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
startend ondernemerschapsubsidie owms:startend_ondernemerschapsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startend_ondernemerschapsubsidie
starterslening owms:starterslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/starterslening
straatartiestoptreden ontheffing owms:strArtOptrOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth
subsidie owms:subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
terrasvergunning owms:terrasvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
toerismesubsidie owms:toerismesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toerismesubsidie
toeristenbelasting owms:toeristenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toeristenbelasting
uitlening gemeentelijke materialen owms:uitlening_gemeentelijke_materialen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitlening_gemeentelijke_materialen
uitvliegontheffing owms:uitvlOntheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/uitvlOntheffing
vaarvergunning owms:vaarvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunning
ventontheffing owms:ventonth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventonth
ventvergunning owms:ventvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
veranderen weg vergunning owms:veranderen_weg_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
verjaringsverklaring owms:verjaringsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verjaringsverklaring
verkeerscirculatie owms:verkeerscirculatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeerscirculatie
verontreinigingsheffing owms:verontreinigingsheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verontreinigingsheffing
verordening gemeentefunctionaris goedkeuring owms:verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring
verstrekking overheidsinformatie owms:verstrekking_overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie
verzoek overheidsinformatie owms:verzoek_overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
voertuig te koop aanbieden op openbare weg ontheffing owms:voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing
volkstuinverhuur owms:volkstuinverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volkstuinverhuur
volwasseneneducatiesubsidie owms:volwasseneneducatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volwasseneneducatiesubsidie
voorlopige voorziening owms:voorlVoorz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorz
vooroverleg owms:voorovrlg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg
vrijwilligerswerksubsidie owms:vrijwilligerswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie
vuurwerkverkoopvergunning owms:vuurwerkverkoopvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
watergangonderhoud owms:watergangonderhoud http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watergangonderhoud
watersysteemheffing owms:watersysteemheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watersysteemheffing
wegenheffing owms:wegenheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenheffing
welzijnswerksubsidie owms:welzijnswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welzijnswerksubsidie
woningbemiddeling owms:wonBemidd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wonBemidd
woningbemiddelingsvergunning owms:wonBemVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wonBemVerg
woningen samenvoegsubsidie owms:woningen_samenvoegsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningen_samenvoegsubsidie
woningsluiting owms:woningsluiting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningsluiting
woonconsumentenorganisatie subsidie owms:woonconsumentenorganisatie_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonconsumentenorganisatie_subsidie
woonomgeving inrichting owms:woonomgeving_inrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonomgeving_inrichting
woonsubsidie ouderen owms:woonsubsidie_ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonsubsidie_ouderen
woonwagenstandplaats owms:woonwagenstandplaats http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonwagenstandplaats
woz-beschikking owms:woz-beschikking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-beschikking
woz-taxatieverslag owms:woz-taxatieverslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag
woz-taxatieverslag kopie owms:woz-taxatieverslag_kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag_kopie
zienswijze owms:zienswijze http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zienswijze
zorgvoorzieningensubsidie owms:zorgvoorzieningensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidie
zuiveringsheffing owms:zuiveringsheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zuiveringsheffing
zwembadpas owms:zwembadpas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwembadpas

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenAutonomie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Producten onder autonomie
skos:prefLabel
Producten onder autonomie