owms:ProductenDienstenwet

Waarden

Label Naam term URI
aanwijzing inzamelaar owms:aanwInzam http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanwInzam
adr bestuurderscertificaat owms:adrbestcert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/adrbestcert
afvalinzamelaarslijst owms:afvalinzlst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalinzlst
afvalstortontheffing owms:afvalstortontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffing
afvalvervoerskennisgeving owms:afvvervkg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvvervkg
alcoholvergunning owms:alcoholvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunning
antenneregister registratie owms:antenneregRegistr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregRegistr
arbeidsdeskundige-inschakeling owms:arbdeskinsch http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbdeskinsch
arbeidsmiddelenkeuring owms:arbmiddkeur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/arbmiddkeur
archeologische-vondstmelding owms:archvndstmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmld
asbestverwijdering owms:asbestverwijdering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestverwijdering
asverstrooiing owms:asverstrooiing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asverstrooiing
autobandeninnameverplichting owms:autobndinnverpl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/autobndinnverpl
badinrichting owms:badinrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting
badinrichting legionellapreventie owms:badinrichting_legionellapreventie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie
badinrichting ontheffing owms:badinrichting_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing
ballon oplaten bij vliegveld toestemming owms:ballonOplVliegvToest http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ballonOplVliegvToest
bankierseed owms:bankierseed http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bankierseed
batterijen en accu's-inzamelverplichting owms:battaccuinzplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/battaccuinzplicht
bedrijfsafvalstoffenmelding owms:bedrafvmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvmld
bedrijfsafvalstoffenregistratie owms:bedrafvreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvreg
bedrijfsafvalwaterlozingontheffing owms:bedrijfsafvalwaterlozingontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
bedrijfsafvalwatermelding owms:bedrijfsafvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermelding
bedrijfshulpverleners aanwijzing owms:bedrHulpverlAanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrHulpverlAanw
begraafplaatsregister owms:begraafplaatsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister
berichtenbox owms:berichtenbox http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berichtenbox
beroepskracht-kindratio owms:berkrkndrat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berkrkndrat
beroepskwalificatie erkenning owms:beroepskwalErk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroepskwalErk
beschermde dieren ontheffing owms:beschermde_dieren_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing
besmettelijke dierziektemeldingsplicht owms:besmettelijke_dierziektemeldingsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplicht
bezit beschermde dieren ontheffing owms:bezitBeschDierenOntheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezitBeschDierenOntheffing
big-register buitenlands diploma-erkenning owms:bigRegBuitDiplErk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegBuitDiplErk
big-register herinschrijving owms:bigRegHerinschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegHerinschr
big-register inschrijving owms:bigRegInschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInschr
bijenhoudontheffing owms:bijenhoudonth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijenhoudonth
bijvoeren wild ontheffing owms:bijvoeren_wild_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffing
bijzettingenregister owms:bijzettingenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister
bijzondere begraafplaats toestemming owms:bijzondere_begraafplaats_toestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzondere_begraafplaats_toestemming
binnenschipcertificaat owms:binSchipCert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/binSchipCert
bloedproductenin- en uitvoervergunning owms:bloedprodinuitvverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloedprodinuitvverg
bloembollenteelteisen owms:bloembteelteis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bloembteelteis
bodembeschermingsvergunning owms:bodembeschermingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodembeschermingsvergunning
bodemopslagvergunning owms:bodemopslagvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemopslagvergunning
bodemsanering instemming saneringsplan owms:bodemsanering_instemming_saneringsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
bodemsanering melding voornemen owms:bodemsanering_melding_voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
bouwwerk voltooiingsverklaring owms:bouwwerk_voltooiingsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwerk_voltooiingsverklaring
bouwwerk werkzaamhedenmelding owms:bouwwrkzhmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwrkzhmld
btw-nummervermelding owms:btwnrverm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/btwnrverm
caravanparkeerontheffing owms:caravParkOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/caravParkOnth
centraal register beroepsonderwijs owms:cregberond http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberond
certificaat owms:certificaat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/certificaat
cites-vergunning owms:citesverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/citesverg
cliëntenonderzoek owms:clntonderz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/clntonderz
collectief ontslagmelding owms:collontslmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collontslmld
collectieve arbeidsovereenkomst owms:cao http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cao
collectieve en incidentele festiviteiten owms:collIncFest http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collIncFest
commenciële zendvergunning owms:commzndverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commzndverg
commerciële-omroeptoestemming owms:commomrtoest http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/commomrtoest
conformiteitsverklaring owms:confverkl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/confverkl
cosmetische-productenvoorschriften owms:cosmprdvrschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cosmprdvrschr
crematoriumregister owms:crematoriumregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister
cultuur invoerverbod owms:cultinvverb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultinvverb
cultuurgoederen uitvoervergunning owms:cultGoedUitvVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultGoedUitvVerg
delfstoffenvergunning owms:delfstverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/delfstverg
deurwaardersbenoeming owms:deurwben http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deurwben
dienstverlening op of aan de openbare weg vergunning owms:dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dienstverlening_op_of_aan_de_openbare_weg_vergunning
dierenhoudenontheffing owms:dierenhOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenhOnth
dierenregistratiedocument owms:dierenregDoc http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDoc
dierententoonstellingsmelding owms:diertentmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diertentmld
dierentuinvergunning owms:dierentuinvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierentuinvergunning
dierenvervoersdocument owms:dierenvervDoc http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervDoc
dierenvervoersvergunning owms:dierenvervVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVerg
dierenvervoersvoertuigcertificaat owms:dierenvervVoertCert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenvervVoertCert
dierproeven instellingsvergunning owms:dierprinstverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierprinstverg
dode-gezelschapsdierenopruiming owms:dodeGezelschDierenOpr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dodeGezelschDierenOpr
drank- en horecavergunning owms:drank-_en_horecavergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drank-_en_horecavergunning
einde tijdelijke arbeidsovereenkomst aanzegging owms:eindtdlarbovaanz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindtdlarbovaanz
elektriciteit programmaverantwoordelijkheid owms:elecprogverantw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/elecprogverantw
europese sociale zekerheidsverklaring owms:eusoczekverkl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eusoczekverkl
evenementenvergunning owms:evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
frequentiegebruik registratie owms:frequentiegebrReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrReg
fytosanitair exportcertificaat owms:fytsanexpcert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/fytsanexpcert
gastouderbureaus kwaliteitseisen owms:gastoudburkwaleis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudburkwaleis
gastouderopvang inrichtingseisen owms:gastoudopvinrseis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gastoudopvinrseis
gebouw tijdelijkeverhuurvergunning owms:gebtijdverhverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebtijdverhverg
gebruiksmelding owms:gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding
gedenkteken plaatsingsvergunning owms:gedenkteken_plaatsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedenkteken_plaatsingsvergunning
gedragscode andere soorten owms:gedrcdanderesrt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdanderesrt
gedragscode habitatrichtlijn owms:gedrcdhabitatrichtlijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdhabitatrichtlijn
gedragscode houtopstand owms:gedrcdhoutopstand http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdhoutopstand
gedragscode natuurbescherming owms:gedrcdnatbes http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdnatbes
gedragscode vogelrichtlijn owms:gedrcdvogelrichtlijn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedrcdvogelrichtlijn
geluidsontheffing owms:geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
geneesmiddelen-bijwerkingenmelding owms:genbijwnmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnmld
geneesmiddelenbereidings- of -groothandelsvergunning owms:genmidbergrhverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genmidbergrhverg
gerechtsdeurwaardersregister owms:gerechtsdeurwaardersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregister
ggo-vergunning ingeperkt gebruik owms:ggovergingepgebr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergingepgebr
ggo-vergunning introductie in milieu owms:ggovergintrmil http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergintrmil
ggo-vergunning voeding en diervoeder owms:ggovergvoeddierv http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ggovergvoeddierv
graafmelding owms:graafmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmelding
handelsregister inschrijving owms:handRegInschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegInschr
herbegraven of alsnog cremeren owms:herbegraven_of_alsnog_cremeren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbegraven_of_alsnog_cremeren
hondenhoudersregistratie owms:honderhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie
hoogspanningslijn objecten plaatsen onder owms:hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hoogspanningslijn_objecten_plaatsen_onder
horecabedrijf exploitatievergunning owms:horecaExplVrg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg
horecabedrijf inrichtingseisen owms:hobedrinreis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hobedrinreis
horecatijdenontheffing owms:horecatijdenontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecatijdenontheffing
houthandelsverplichtingen owms:houthandverpl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/houthandverpl
implantaat informatieverstrekking owms:ImplantaatInfoVerstr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ImplantaatInfoVerstr
incassoregisterinschrijving owms:increginschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschr
individuele goedkeuring voertuig owms:indGoedkVoert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indGoedkVoert
integriteitsbeoordeling owms:integriteitsbeoordeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling
kabels- en leidingenvergunning owms:kabels-_en_leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
kalksteenwinningsvergunning owms:kalkstwinverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kalkstwinverg
kampeerontheffing owms:kampeeronth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kampeeronth
kansspelautomaatvergunning owms:kansspelautomaatvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunning
kindercentrum owms:kindercentrum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindercentrum
kinderdagopvang inrichtingseisen owms:kindopvinreis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kindopvinreis
kinderdagverblijf owms:kinderdagverblijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderdagverblijf
kinderdagverblijf medisch owms:kinderdagverblijf_medisch http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderdagverblijf_medisch
laadpaalverzoek owms:laadpaalverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/laadpaalverzoek
levensmiddelenbedrijferkenning owms:levmiddbedrerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrerk
levensmiddelenbedrijfregistratie owms:levmiddbedrreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrreg
lichaamsmateriaaldonortestvergunning owms:lichmatdontstverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmatdontstverg
lichaamsmateriaalerkenning owms:lichmaterk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lichmaterk
ligplaatsvergunning owms:ligplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ligplaatsvergunning
luchtvaart geluidscertificaat owms:luchtvGeluidscert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidscert
luchtvaart geluidsverklaring owms:luchtvGeluidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaring
luchtvaartregister owms:luchtvaartregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister
marktmanipulatie of handel met voorwetenschap melding owms:mrktmanhandvwsmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmld
marktstandplaatsvergunning owms:marktstandplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktstandplaatsvergunning
marktvergunning owms:marktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
medisch specialistentitel owms:medspectitel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medspectitel
medische hulpmiddelen eisen owms:medhlpmiddeis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medhlpmiddeis
milieuontheffing owms:milieuontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
milieuverslag bedrijf owms:milieuverslag_bedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf
minimumloon owms:minimumloon http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minimumloon
mobiele puinbreker gebruiksmelding owms:mobPuinbrGebr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr
mobiele-communicatievergunning owms:mobCommVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobCommVerg
nachtregisterplicht owms:nachtregpl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl
natuurgebied vergunning owms:natuurgebied_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
notarisbenoeming owms:notarisben http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/notarisben
objectvergunning owms:objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
octrooi owms:octrooi http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooi
olietank melding owms:olietankMld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/olietankMld
omgevingsvergunning owms:omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
omgevingsvergunning aanleg owms:omgevingsvergunning_aanleg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_aanleg
omgevingsvergunning afwijking owms:omgevingsvergunning_afwijking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_afwijking
omgevingsvergunning alarminstallatie owms:omgevingsvergunning_alarminstallatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_alarminstallatie
omgevingsvergunning bouw owms:omgevingsvergunning_bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
omgevingsvergunning brandveilig gebruik owms:omgVgBrvGebr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebr
omgevingsvergunning conceptverzoek owms:omgevingsvergunning_conceptverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_conceptverzoek
omgevingsvergunning kap owms:omgevingsvergunning_kap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap
omgevingsvergunning milieu owms:omgevingsvergunning_milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
omgevingsvergunning monument owms:omgevingsvergunning_monument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_monument
omgevingsvergunning natuur owms:omgVergNat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVergNat
omgevingsvergunning opslag owms:omgevingsvergunning_opslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_opslag
omgevingsvergunning reclame owms:omgevingsvergunning_reclame http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_reclame
omgevingsvergunning ruimtelijke ordening owms:omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening
omgevingsvergunning sloop owms:omgevingsvergunning_sloop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_sloop
omgevingsvergunning uitweg owms:omgVgUitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
omgevingsvergunning verken uw idee owms:omgevingsvergunning_VerkenUwIdee http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_VerkenUwIdee
omgevingsvisie owms:omgevingsvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvisie
onbemand frequentiegebruik vergunning owms:onbemFreqGebrVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbemFreqGebrVerg
onbemand-luchtvaartuigsysteem exploitantregistratie owms:onbLuchtvSysExplReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onbLuchtvSysExplReg
ongebruikelijke-transactiemelding owms:ongebrtransmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmld
ongewoon voorvalmelding owms:ongewVoorvalmeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVoorvalmeld
ontgronding owms:ontgronding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgronding
ontgrondingsvergunning owms:ontgrondingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
ontheffing verbod balseming owms:onthVerbBalseming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onthVerbBalseming
onveilig productmelding owms:onvprodmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvprodmld
onveilig voedingsmiddel of diervoedermelding owms:onvvoeddiervmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvvoeddiervmld
opgravingscertificaat owms:opgravingscert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscert
opiumontheffing owms:opiumontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opiumontheffing
opkopersregister owms:opkoperreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opkoperreg
paardachtigen identificatie en registratie owms:paardachtIdentRegistr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentRegistr
paardachtigen identificatiedocument owms:paardachtIdentDocument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/paardachtIdentDocument
parkeerontheffing autobedrijven owms:parkeerontheffing_autobedrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_autobedrijven
parkeerontheffing blauwe zone owms:parkeerontheffing_blauwe_zone http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_blauwe_zone
parkeerontheffing grote voertuigen owms:parkeerontheffing_grote_voertuigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_grote_voertuigen
parkeerontheffing reclamevoertuig owms:parkeerontheffing_reclamevoertuig http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing_reclamevoertuig
parkeervergunning owms:parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning
personenvervoerconcessie owms:personenvervoerconcessie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie
persoonsgegevensverwerking owms:persgegverw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/persgegverw
plantenpaspoort owms:plantenpaspoort http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantenpaspoort
plantsoenen betreden ontheffing owms:plantsnBetrOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/plantsnBetrOnth
pootring owms:pootring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pootring
rampen en zware ongevallen informatieplicht owms:rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht
register kinderopvang inschrijving owms:register_kinderopvang_inschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving
registratie instellingen en opleidingen owms:regInstEnOpl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl
registratienummer toeristische woonruimteverhuur owms:regnr_toer_woonruimteverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regnr_toer_woonruimteverhuur
rijbewijs verklaring van rijvaardigheid owms:rijbverklrijv http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbverklrijv
rijden in natuurgebied ontheffing owms:rijdNatuurOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijdNatuurOnth
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffen owms:routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schip teboekstelling owms:schipTeboekstel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstel
seksbedrijf exploitatievergunning owms:seksbedrijf_exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning
snelheidsbegrenzer owms:snelhbegr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelhbegr
snelle motorboot registratie owms:snelMbootReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snelMbootReg
snuffelmarktvergunning owms:snuffelmarktvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/snuffelmarktvergunning
softdrugsbeleid owms:softdrugsbeleid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/softdrugsbeleid
speelautomaat exploitatievergunning owms:speelautomaat_exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunning
speelautomatenhal exploitatievergunning owms:speelautomatenhal_exploitatievergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomatenhal_exploitatievergunning
standplaatsvergunning owms:standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
starten particuliere basisschool melding owms:strtpartbaschlmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmld
starten particuliere school voortgezet onderwijs melding owms:strtpartschvomld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomld
straatartiestoptreden ontheffing owms:strArtOptrOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth
stralingsartsen en deskundigen registratie owms:stralingsartsDeskReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stralingsartsDeskReg
t100-bus goedkeuring owms:t100busgoedk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/t100busgoedk
tapontheffing owms:tapontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tapontheffing
taxi chauffeurskaart owms:taxichkrt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichkrt
taxi goedkeuring owms:taxgk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxgk
taxi ondernemerskaart owms:taxiondkrt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiondkrt
taxi-informatiekaart owms:taxiInfokaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxiInfokaart
taxichauffeur getuigschrift owms:taxichgetschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxichgetschr
terrasvergunning owms:terrasvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
tewerkstellingsvergunning owms:tewerkstverg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tewerkstverg
vaarvergunning owms:vaarvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarvergunning
vaarweggebruik owms:vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik
ventontheffing owms:ventonth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventonth
ventvergunning owms:ventvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
veranderen weg vergunning owms:veranderen_weg_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd owms:verblvergregbeptijd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verblvergregbeptijd
verbod op permanente nachtarbeid ontheffing owms:verbodPermNachtarbOnth http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verbodPermNachtarbOnth
vereniging stamboekvee erkenning owms:verstamverk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstamverk
verhuurvergunning owms:verhuurvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuurvergunning
verlof tot begraven owms:verlBegraven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verlBegraven
vervoersdocumenten stoffelijk overschot owms:vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersdocumenten_stoffelijk_overschot
vervoersontheffing dierlijke meststoffen owms:vervoersontheffing_dierlijke_meststoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vervoersontheffing_dierlijke_meststoffen
verwerking dierlijke bijproducten erkenning owms:verwdierlbijproderk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijproderk
verwerking dierlijke bijproducten melding owms:verwdierlbijprodmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijprodmld
verwerking persoonsgegevens verantwoordingsplicht owms:verwpersgegverantwpl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwpersgegverantwpl
veterinair exportcertificaat owms:vetexpcert http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetexpcert
veterinair laboratorium aanwijzing owms:vetlabaanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetlabaanw
veterinair laboratorium erkenning owms:vetlaberk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vetlaberk
voertuig te koop aanbieden op openbare weg ontheffing owms:voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertuig_te_koop_aanbieden_op_openbare_weg_ontheffing
voertuigen bedrijfsvoorraaderkenning owms:voertbedrvoorrerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voertbedrvoorrerk
vogel preparatiemelding owms:luchtvVogelPrepMelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVogelPrepMelding
voorkeursrechtaanwijzing owms:voorkRechtAanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw
voorlopige voorkeursrechtaanwijzing owms:voorlVoorkRechtAanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanw
vos-inrichting gegevenslevering owms:vos-inrichting_gegevenslevering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering
vrijkomen woonruimtemelding owms:vrijkomen_woonruimtemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijkomen_woonruimtemelding
vuurwerk ontbrandingsmelding owms:vuurwerk_ontbrandingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmelding
vuurwerk ontbrandingstoestemming owms:vuurwerk_ontbrandingstoestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemming
vuurwerkverkoopvergunning owms:vuurwerkverkoopvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
waterbeschermingszone-ontheffing owms:waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
waterbodem verontreiniging melding owms:waterbodem_verontreiniging_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watermelding owms:watermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
watervergunning owms:watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
watervergunning registratie owms:watervergunning_registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
wijnproducentenregistratie owms:wijnprodreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijnprodreg
woning tijdelijkeverhuurvergunning owms:wnTijdVerhVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnTijdVerhVerg
woningbemiddelingsvergunning owms:wonBemVerg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wonBemVerg
woonruimte omzettingsvergunning owms:woonruimte_omzettingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunning
woonruimte onttrekkingsvergunning owms:woonruimte_onttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_onttrekkingsvergunning
woonruimte splitsingsvergunning owms:woonruimte_splitsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunning
zeebrief owms:zeebrief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zeebrief
ziekenhuisafvalverwerking owms:zhuisafvverw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zhuisafvverw
ziekenvervoer owms:ziekenvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ziekenvervoer
zorgaanbiedersmelding owms:zorgaanbiedersmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgaanbiedersmelding
zorginstellingtoelatingsvergunning owms:zorginstellingtoelatingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorginstellingtoelatingsvergunning

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenDienstenwet
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Producten onder Dienstenwet
skos:prefLabel
Producten onder Dienstenwet