owms:ProductenMelding

Waarden

Label Naam term URI
aanpassing zelfgebouwd vliegtuig melding owms:aanpZelfbVliegtMeld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanpZelfbVliegtMeld
archeologische-vondstmelding owms:archvndstmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archvndstmld
asbestverwijdering owms:asbestverwijdering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestverwijdering
badinrichting owms:badinrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting
bedrijf aan huis melding owms:bedrijf_aan_huis_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijf_aan_huis_melding
bedrijfsafvalstoffenmelding owms:bedrafvmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrafvmld
bedrijfsafvalwatermelding owms:bedrijfsafvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwatermelding
besmettelijke dierziektemeldingsplicht owms:besmettelijke_dierziektemeldingsplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/besmettelijke_dierziektemeldingsplicht
betogings- of demonstratiemelding owms:betogDemonsMld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/betogDemonsMld
beëindiging registratie kenteken bij uitvoer owms:beeindRegistrKentekUitvoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeindRegistrKentekUitvoer
bodemsanering melding voornemen owms:bodemsanering_melding_voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
bodemverontreiniging melding owms:bodemverontreiniging_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding
bouwstoffenmelding owms:bouwstoffenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwstoffenmelding
bouwwerk voltooiingsverklaring owms:bouwwerk_voltooiingsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwerk_voltooiingsverklaring
bouwwerk werkzaamhedenmelding owms:bouwwrkzhmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bouwwrkzhmld
carbidschietenmelding owms:carbidschietenmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/carbidschietenmelding
collectief ontslagmelding owms:collontslmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collontslmld
detentie melding zorgverzekeraar owms:detentieMeldZorgVerz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/detentieMeldZorgVerz
dierenregistratiedocument owms:dierenregDoc http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dierenregDoc
dierententoonstellingsmelding owms:diertentmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diertentmld
frequentiegebruik registratie owms:frequentiegebrReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/frequentiegebrReg
gebruiksmelding owms:gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding
geneesmiddelen-bijwerkingenmelding owms:genbijwnmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/genbijwnmld
graafmelding owms:graafmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/graafmelding
hondenhoudersregistratie owms:honderhoudersregistratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/honderhoudersregistratie
huishoudelijk afvalwatermelding owms:huishoudelijk_afvalwatermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huishoudelijk_afvalwatermelding
leerplichtverzuimmelding owms:leerplichtverzuimmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtverzuimmelding
levensmiddelenbedrijfregistratie owms:levmiddbedrreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levmiddbedrreg
liquide middelen aangifte bij binnenkomst of verlaten EU owms:liqMiddAangBinnenkVerlEU http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/liqMiddAangBinnenkVerlEU
luchtvaart geluidsverklaring owms:luchtvGeluidsverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvGeluidsverklaring
luchtvaart voorvalmelding owms:luchtvVoorvalMelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVoorvalMelding
luchtvaartregister owms:luchtvaartregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartregister
marktmanipulatie of handel met voorwetenschap melding owms:mrktmanhandvwsmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mrktmanhandvwsmld
meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling owms:mldcdhuisgewkndmis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mldcdhuisgewkndmis
mobiele puinbreker gebruiksmelding owms:mobPuinbrGebr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr
olietank melding owms:olietankMld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/olietankMld
ongebruikelijke-transactiemelding owms:ongebrtransmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongebrtransmld
ongewenstverklaring opheffing owms:ongewVerklOph http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ongewVerklOph
onveilig productmelding owms:onvprodmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvprodmld
onveilig voedingsmiddel of diervoedermelding owms:onvvoeddiervmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onvvoeddiervmld
opheffing school expertisecentra melding owms:opheffing_school_expertisecentra_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding
opheffing school voortgezet onderwijs melding owms:opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding
starten particuliere basisschool melding owms:strtpartbaschlmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartbaschlmld
starten particuliere school voortgezet onderwijs melding owms:strtpartschvomld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strtpartschvomld
verhuismelding owms:verhuismelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuismelding
vermoeden van besmetting melding owms:vermoeden_van_besmetting_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vermoeden_van_besmetting_melding
verwerking dierlijke bijproducten melding owms:verwdierlbijprodmld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwdierlbijprodmld
vogel preparatiemelding owms:luchtvVogelPrepMelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvVogelPrepMelding
vos-inrichting gegevenslevering owms:vos-inrichting_gegevenslevering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering
vreemdeling verhuismelding owms:vreemdVerhMld http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vreemdVerhMld
vrijkomen woonruimtemelding owms:vrijkomen_woonruimtemelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijkomen_woonruimtemelding
vuurwerk ontbrandingsmelding owms:vuurwerk_ontbrandingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmelding
waterbodem verontreiniging melding owms:waterbodem_verontreiniging_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watermelding owms:watermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
wet milieubeheermelding owms:wet_milieubeheermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wet_milieubeheermelding
wijziging voertuiggegevens melding owms:wijzVoertGegMelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wijzVoertGegMelding
zorgaanbiedersmelding owms:zorgaanbiedersmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgaanbiedersmelding

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenMelding
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Producten voor meldingen
skos:prefLabel
Producten voor meldingen