owms:ProductenProvincie

Waarden

Label Naam term URI
UPL-naam nog niet beschikbaar owms:UPL-naam_nog_niet_beschikbaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UPL-naam_nog_niet_beschikbaar
aanschrijving owms:aanschrijving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanschrijving
aansprakelijkstelling overheid owms:aansprStOverh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aansprStOverh
afvalstortontheffing owms:afvalstortontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalstortontheffing
amateurkunstsubsidie owms:amateurkunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie
archiefbescheiden behoud voor raadpleging owms:archiefbescheiden_behoud_voor_raadpleging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/archiefbescheiden_behoud_voor_raadpleging
badinrichting owms:badinrichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting
badinrichting legionellapreventie owms:badinrichting_legionellapreventie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_legionellapreventie
badinrichting ontheffing owms:badinrichting_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing
bebouwde kom vaststelling owms:bebouwde_kom_vaststelling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bebouwde_kom_vaststelling
beperkte milieutoets owms:beperkte_milieutoets http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beperkte_milieutoets
beroep owms:beroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beroep
beschermde dieren ontheffing owms:beschermde_dieren_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing
beschermde leefomgeving aanwijzing owms:beschermde_leefomgeving_aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_aanwijzing
beschermde leefomgeving schadevergoeding owms:beschermde_leefomgeving_schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_leefomgeving_schadevergoeding
bestuurlijke boete owms:bestuurlijke_boete http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestuurlijke_boete
bezoekafspraak owms:bezafspr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezafspr
bezwaar owms:bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bijvoeren wild ontheffing owms:bijvoeren_wild_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijvoeren_wild_ontheffing
bijzonder transportontheffing owms:bijzonder_transportontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzonder_transportontheffing
bodemsanering instemming saneringsplan owms:bodemsanering_instemming_saneringsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
bodemsanering melding voornemen owms:bodemsanering_melding_voornemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
bodemsanering verkennend onderzoek owms:bodemsanering_verkennend_onderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_verkennend_onderzoek
bodemverontreiniging melding owms:bodemverontreiniging_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding
burgerinitiatief owms:burgerinitiatief http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/burgerinitiatief
contactgegevens aanpassing owms:contactgegAanpass http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/contactgegAanpass
cultuursubsidie owms:cultuursubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidie
dwangsom bij niet tijdig beslissen owms:dwangsomNietTijdBesl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/dwangsomNietTijdBesl
eherkenning owms:eHerkenning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eHerkenning
emancipatiesubsidie owms:emancipatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie
evenementenvergunning owms:evenementenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
experiment gebruik meststoffen ontheffing owms:experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing
expertisecentra onderwijsplan owms:expertisecentra_onderwijsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/expertisecentra_onderwijsplan
faunabeheereenheid owms:faunabeheereenheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheereenheid
faunabeheerplan owms:faunabeheerplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplan
financiële hulp owms:financiële_hulp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/financiële_hulp
gedoogbeslissing owms:gedoogbeslissing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
gedoogbesluit owms:gedoogbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbesluit
geluidsbelasting grenswaarde owms:geluidsbelasting_grenswaarde http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde
geluidsontheffing owms:geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
geluidsruimteinformatie owms:geluidsruimteinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsruimteinformatie
gemeenschappelijke regelingen geschilbeslechting owms:gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeenschappelijke_regelingen_geschilbeslechting
gemeente stichtingen en vennootschappen goedkeuring owms:gemeente_stichtingen_en_vennootschappen_goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeente_stichtingen_en_vennootschappen_goedkeuring
gemeentefinanciën owms:gemeentefinancien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentefinancien
gemeentegrenscorrectie owms:gemeentegrenscorrectie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gemeentegrenscorrectie
grondwaterheffing owms:grondwaterheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing
grondwateronttrekking schadevergoeding owms:grondwateronttr_schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding
grondwateronttrekkingsvergunning owms:grondwateronttrekkingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
grondwateronttrekkingsvergunning registratie owms:grondwateronttr_registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie
handelingen gemeentefunctionaris ontheffing owms:handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handelingen_gemeentefunctionaris_ontheffing
handhavingsverzoek owms:handhavingsverzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handhavingsverzoek
integratiesubsidie owms:integratiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidie
integriteitsbeoordeling owms:integriteitsbeoordeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling
kabels- en leidingenvergunning owms:kabels-_en_leidingenvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
klacht owms:klacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht
klacht ombudsman owms:klacht_ombudsman http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/klacht_ombudsman
kleine landschapselementensubsidie owms:kleine_landschapselementensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie
koninklijke onderscheiding voordracht owms:koninklijke_onderscheiding_voordracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koninklijke_onderscheiding_voordracht
koolwaterstoffenwinning-afdracht owms:koolwaterstoffenwinning_afdracht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht
kostentoedeling owms:kostentoedeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kostentoedeling
landinrichtingsplan owms:landinrichtingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplan
leges owms:leges http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leges
meldpunt algemeen owms:meldpuntAlg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/meldpuntAlg
milieu provinciale subsidie owms:milieu_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie
milieueffectrapportage ontheffing owms:milieueffectrapportage_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieueffectrapportage_ontheffing
milieuontheffing owms:milieuontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
milieuverslag bedrijf owms:milieuverslag_bedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf
monumentensubsidie owms:monumentensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie
nadeelcompensatie owms:nadeelcompensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatie
natuurbeheer provinciale subsidie owms:natuurbeheer_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie
natuurgebied aanwijzing owms:natuurgebied_aanwijzing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_aanwijzing
natuurgebied vergunning owms:natuurgebied_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
objectvergunning owms:objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
omgevingsvergunning owms:omgevingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
omgevingsvergunning bouw owms:omgevingsvergunning_bouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
omgevingsvergunning kap owms:omgevingsvergunning_kap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap
omgevingsvergunning milieu owms:omgevingsvergunning_milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
omgevingsvergunning milieu revisie owms:omgevingsvergunning_milieu_revisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_revisie
omgevingsvergunning milieu verandering owms:omgevingsvergunning_milieu_verandering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_verandering
omgevingsvergunning uitweg owms:omgVgUitweg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
omgevingsvisie owms:omgevingsvisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvisie
ontgronding owms:ontgronding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgronding
ontgrondingsvergunning owms:ontgrondingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
ontgrondingsvergunning schadevergoeding owms:ontgrondingsvergunning_schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
onttrekking weg aan het verkeer owms:onttrekking_weg_aan_het_verkeer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onttrekking_weg_aan_het_verkeer
onverwijldebijstandvoorziening owms:onverwBijstVrz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onverwBijstVrz
opheffing school expertisecentra melding owms:opheffing_school_expertisecentra_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_expertisecentra_melding
opheffing school voortgezet onderwijs melding owms:opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opheffing_school_voortgezet_onderwijs_melding
peilbesluit owms:peilbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
personenvervoerconcessie owms:personenvervoerconcessie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/personenvervoerconcessie
podiumkunstensubsidie owms:podiumkunstensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie
politiekegroeperingsregistratie owms:polgrpreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/polgrpreg
project waterstaatswerk owms:project_waterstaatswerk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk
provinciaal inpassingsplan owms:provinciaal_inpassingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
provinciale financiën owms:provinciale_financien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciale_financien
provinciale ruimtelijke verordeningontheffing owms:provRuimVerordOnt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOnt
rampen en zware ongevallen informatieplicht owms:rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rampen_en_zware_ongevallen_informatieplicht
recreatiesubsidie owms:recreatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie
risicokaart owms:risicokaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/risicokaart
routeplichtontheffing vervoer gevaarlijke stoffen owms:routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/routeplichtontheffing_vervoer_gevaarlijke_stoffen
schenking owms:schenking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schenking
sportactiviteitensubsidie owms:sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
sportmotoren geluidsontheffing owms:sportmotoren_geluidsontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportmotoren_geluidsontheffing
stiltegebiedontheffing owms:stiltegebiedontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stiltegebiedontheffing
subsidie owms:subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
tijdelijk luchtvaartterrein ontheffing owms:tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing
vaarweggebruik owms:vaarweggebruik http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik
vacature owms:vacature http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vacature
veranderen weg vergunning owms:veranderen_weg_vergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
verkeersbesluit owms:verkeersbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verkeersbesluit
verordening gemeentefunctionaris goedkeuring owms:verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verordening_gemeentefunctionaris_goedkeuring
verstrekking overheidsinformatie owms:verstrekking_overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verstrekking_overheidsinformatie
verzoek overheidsinformatie owms:verzoek_overheidsinformatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verzoek_overheidsinformatie
voorkeursrechtaanwijzing owms:voorkRechtAanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw
voorlopige voorkeursrechtaanwijzing owms:voorlVoorkRechtAanw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanw
voorlopige voorziening owms:voorlVoorz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorz
vooroverleg owms:voorovrlg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorovrlg
vos-inrichting gegevenslevering owms:vos-inrichting_gegevenslevering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vos-inrichting_gegevenslevering
vrijwilligerswerksubsidie owms:vrijwilligerswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie
vuurwerk ontbrandingsmelding owms:vuurwerk_ontbrandingsmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingsmelding
vuurwerk ontbrandingstoestemming owms:vuurwerk_ontbrandingstoestemming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_ontbrandingstoestemming
vuurwerk toepassingsvergunning owms:vuurwerk_toepassingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunning
vuurwerk verkoop en opslag owms:vuurwerk_verkoop_opslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_verkoop_opslag
vuurwerkverkoopvergunning owms:vuurwerkverkoopvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerkverkoopvergunning
waterbeheer schadevergoeding owms:waterbeheer_schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
waterbeschermingszone-ontheffing owms:waterbeschermingszone-ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
waterbodem verontreiniging melding owms:waterbodem_verontreiniging_melding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
watermelding owms:watermelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
watervergunning owms:watervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
watervergunning registratie owms:watervergunning_registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
watervergunning schadevergoeding owms:watervergunning_schadevergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding
wedstrijd op de weg owms:wedstrijd_op_de_weg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg
wegenverkeerswetontheffing owms:wegenverkeerswetontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing
wildschade owms:wildschade http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wildschade
zorgplicht riolering ontheffing owms:zorgplicht_riolering_ontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgplicht_riolering_ontheffing
zorgvoorzieningensubsidie owms:zorgvoorzieningensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidie
zwemwater owms:zwemwater http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater
zwemwater aanwijzing inzage owms:zwemwater_aanwijzing_inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zwemwater_aanwijzing_inzage

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenProvincie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Uniforme productnamenlijst voor provincies
skos:prefLabel
Uniforme productnamenlijst voor provincies