owms:ProductenRegisterinzage

Waarden

Label Naam term URI
antenneregister inzage owms:antenneregInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antenneregInz
architectenregister inzage owms:architRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/architRegInz
bag inzage owms:bagInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bagInz
begraafplaatsregister owms:begraafplaatsregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/begraafplaatsregister
big-register inzage owms:bigRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bigRegInz
bijzettingenregister owms:bijzettingenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijzettingenregister
boedelregister inzage owms:boedelregInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/boedelregInz
brp-inzagerecht owms:brpInzRecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpInzRecht
brp-uittreksel owms:brpUittr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittr
brp-uittreksel met gezag owms:brpUittrGezag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/brpUittrGezag
centraal archief overledenen inzage owms:centrArchOverlInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrArchOverlInz
centraal insolventieregister inzage owms:centrInsolvRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrInsolvRegInz
centraal register uitsluiting kansspelen owms:cruks http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cruks
centraal testamentenregister inzage owms:centrTestamRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrTestamRegInz
crematoriumregister owms:crematoriumregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crematoriumregister
curatele- en bewindregister owms:curateleBewReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/curateleBewReg
diergeneeskunderegister owms:diergenRegister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diergenRegister
diplomaregister gegevensverstrekking owms:diplRegGegVerstr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/diplRegGegVerstr
gerechtsdeurwaardersregister owms:gerechtsdeurwaardersregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gerechtsdeurwaardersregister
gezagsregister uittreksel owms:gezagsregUittr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gezagsregUittr
grondwateronttrekkingsvergunning registratie owms:grondwateronttr_registratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie
handelsregister gegevensverstrekking owms:handRegGegVerstr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/handRegGegVerstr
huwelijksgoederenregister inzage owms:huwGoedRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huwGoedRegInz
incassoregisterinschrijving owms:increginschr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/increginschr
kentekenregister inzage owms:kentekRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kentekRegInz
octrooiregister owms:octrooiregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/octrooiregister
pensioenregister inzage owms:pensRegInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/pensRegInz
register kinderopvang en peuterspeelzalen inzage owms:regKindOpvPeutSpZlInz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz
register niet-bekostigde educatie owms:regNietBekostEducatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie
rijbewijsregister uittreksel owms:rijbewRegUittr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewRegUittr
rijksmonumentenregister owms:rijksMonumReg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijksMonumReg

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenRegisterinzage
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Producten betreffende inzage in registers
skos:prefLabel
Producten betreffende inzage in registers