owms:ProductenSubsidie

Waarden

Label Naam term URI
aardbevingsbestendige nieuwbouw groningen vergoeding owms:aardbevb_nwbw_gron_vergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardbevb_nwbw_gron_vergoeding
aardgasvrije huurwoning subsidie owms:aardgasvrijeHuurwSubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aardgasvrijeHuurwSubsidie
amateurkunstsubsidie owms:amateurkunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/amateurkunstsubsidie
beeldende kunstsubsidie owms:beeldende_kunstsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beeldende_kunstsubsidie
beveiligingsmaatregelen na overval subsidie owms:beveilMaatrOvervSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beveilMaatrOvervSubs
blijverslening owms:blijverslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blijverslening
buurtsubsidie owms:buurtsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/buurtsubsidie
covid-19 tegemoetkoming owms:covid19Tegm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19Tegm
covid-19 werkgelegenheidssubsidie owms:covid19WerkgSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/covid19WerkgSubs
cultuursubsidie owms:cultuursubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cultuursubsidie
damu-leerling reiskostensubsidie owms:damu-llReisksub http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub
economische ontwikkelingssubsidie owms:economische_ontwikkelingssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/economische_ontwikkelingssubsidie
emancipatiesubsidie owms:emancipatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/emancipatiesubsidie
energiebesparing eigen huis subsidie owms:energBespEigenHuisSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubs
energiesubsidie owms:energiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energiesubsidie
funderingsherstelsubsidie owms:funderingsherstelsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/funderingsherstelsubsidie
groningen waardevermeerderingssubsidie owms:gronWrdVermSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gronWrdVermSubs
herbestemming monument subsidie owms:herbestMonSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/herbestMonSubs
huurders groningen tegemoetkoming owms:huurders_gron_tegemoetk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurders_gron_tegemoetk
instandhouding monument subsidie owms:instHoudMonSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/instHoudMonSubs
integratiesubsidie owms:integratiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integratiesubsidie
investeringssubsidie duurzame energie owms:investSubsDuurzEner http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/investSubsDuurzEner
jeugdsportsubsidie owms:jeugdsportsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdsportsubsidie
kleine landschapselementensubsidie owms:kleine_landschapselementensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kleine_landschapselementensubsidie
kunstkoopregeling owms:kunstkoopreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstkoopreg
kunstzinnige vormingsubsidie owms:kunstzinnige_vormingsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kunstzinnige_vormingsubsidie
leraren promotiebeurs owms:lerarenPromBeurs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs
lokale omroepsubsidie owms:lokale_omroepsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lokale_omroepsubsidie
loonkostensubsidie owms:loonkostSub http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/loonkostSub
maatschappelijke dienstverleningsubsidie owms:maatschappelijke_dienstverleningsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_dienstverleningsubsidie
maatschappelijke zorgsubsidie owms:maatschappelijke_zorgsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_zorgsubsidie
mantelzorgcompliment owms:mantelzorgcompliment http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mantelzorgcompliment
marktstandplaatsvergunning owms:marktstandplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktstandplaatsvergunning
medisch haalbaarheidsonderzoek letselschade subsidie owms:medischHaalbOndLetSchSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/medischHaalbOndLetSchSubs
milieu provinciale subsidie owms:milieu_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieu_provinciale_subsidie
milieuvriendelijk bouwsubsidie owms:milieuvriendelijk_bouwsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuvriendelijk_bouwsubsidie
minderhedensubsidie owms:minderhedensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/minderhedensubsidie
monumentensubsidie owms:monumentensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/monumentensubsidie
museumsubsidie owms:museumsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/museumsubsidie
natuur- en landschapsbeheer subsidiestelsel owms:natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuur-_en_landschapsbeheer_subsidiestelsel
natuurbeheer provinciale subsidie owms:natuurbeheer_provinciale_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurbeheer_provinciale_subsidie
onderwijssubsidie owms:onderwijssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie
ontmoetingsruimte ouderenhuisvesting subsidie owms:ontmoetingsrOuderenhuisvSubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontmoetingsrOuderenhuisvSubsidie
ontwikkeladvies stap subsidie owms:ontw_advies_stap_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontw_advies_stap_subsidie
particuliere elektrische personenauto subsidie owms:partElPersauSubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/partElPersauSubsidie
podiumkunstensubsidie owms:podiumkunstensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/podiumkunstensubsidie
recreatiesubsidie owms:recreatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/recreatiesubsidie
restauratie rijksmonument subsidie owms:restRijkmonSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/restRijkmonSubs
schoolzwemmensubsidie owms:schoolzwemmensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schoolzwemmensubsidie
seniorenwoning bijdrage bouwkosten owms:senWonBijdBwkst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/senWonBijdBwkst
sociaal-cultureel werksubsidie owms:sociaal-cultureel_werksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sociaal-cultureel_werksubsidie
sportactiviteitensubsidie owms:sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
stap-budget owms:STAPbudget http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/STAPbudget
startend ondernemerschapsubsidie owms:startend_ondernemerschapsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/startend_ondernemerschapsubsidie
subsidie owms:subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
toerismesubsidie owms:toerismesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/toerismesubsidie
tweede lerarenopleiding subsidie owms:tweedeLerarenOplSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs
verduurzaming en onderhoud huurwoning subsidie owms:verduurzOnderhoudHuurwSubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzOnderhoudHuurwSubsidie
verduurzaming verenigingen van eigenaars subsidie owms:verduurzVveSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verduurzVveSubs
versterking gebouwen groningen subsidie owms:verst_geb_gron_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verst_geb_gron_subsidie
verwijdering asbestdaken subsidie owms:verwAsbestdakSubs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verwAsbestdakSubs
vijfenveertigplusser ontwikkeladvies owms:vijfenveerPlusOntwAdv http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vijfenveerPlusOntwAdv
volwasseneneducatiesubsidie owms:volwasseneneducatiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/volwasseneneducatiesubsidie
vrijwilligerswerksubsidie owms:vrijwilligerswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vrijwilligerswerksubsidie
welzijnswerksubsidie owms:welzijnswerksubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/welzijnswerksubsidie
woningen samenvoegsubsidie owms:woningen_samenvoegsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningen_samenvoegsubsidie
woonconsumentenorganisatie subsidie owms:woonconsumentenorganisatie_subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonconsumentenorganisatie_subsidie
woonsubsidie ouderen owms:woonsubsidie_ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonsubsidie_ouderen
woonzorgarrangement subsidie owms:woonzorgarrSubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonzorgarrSubsidie
zelf aangebrachte voorziening tegemoetkoming owms:zelf_aangebr_voorz_tegemoetkoming http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zelf_aangebr_voorz_tegemoetkoming
zorgvoorzieningensubsidie owms:zorgvoorzieningensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zorgvoorzieningensubsidie

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenSubsidie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Producten voor subsidie
skos:prefLabel
Producten voor subsidie