owms:Ruimte_en_infrastructuur

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimte_en_infrastructuur
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bagInz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijf_aan_huis_melding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beheersverordening
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/drwatAanslVerzoek
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondexplOvereen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisnummertoekenning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kadastrale_gegevens_kopie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/landinrichtingsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/luchtvaartuig_teboekstelling
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvisie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_gebruiksbeperking
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgronding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/peilbesluit
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/planschade
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/project_waterstaatswerk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provRuimVerordOnt
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolwaterzuivering
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schipTeboekstel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelvoorziening_kinderen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/straatnaamgeving
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/structuurvisie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorbereidingsbesluit
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorkRechtAanw
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorlVoorkRechtAanw
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheerprogramma
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbodem_verontreiniging_melding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watergangonderhoud
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterlegger
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watermelding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watersysteemheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watertoets
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_registratie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonomgeving_inrichting
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Ruimte en infrastructuur
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Netwerken
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimtelijke_ordening
skos:narrower
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterkeringen_en_waterbeheer
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Netwerken
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimtelijke_ordening
skos:narrowerTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterkeringen_en_waterbeheer
skos:prefLabel
Ruimte en infrastructuur
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Netwerken
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_en_beleid
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ruimtelijke_ordening
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterkeringen_en_waterbeheer
skos:topConceptOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TaxonomieBeleidsagenda