owms:ThemaindelingOverheid

Waarden

Label Naam term URI
AOW owms:AOW_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/AOW_(thema)
Aanmelden en inschrijven owms:Aanmelden_en_inschrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Aanmelden_en_inschrijven
Afval en recycling owms:Afval_en_recycling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Afval_en_recycling
Arbeidsomstandigheden owms:Arbeidsomstandigheden_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbeidsomstandigheden_(thema)
Arbeidsovereenkomst en cao owms:Arbeidsovereenkomst_en_cao http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Arbeidsovereenkomst_en_cao
Asielaanvraag owms:Asielaanvraag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Asielaanvraag
Basisonderwijs owms:Basisonderwijs_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Basisonderwijs_(thema)
Belastingen en heffingen owms:Belastingen_en_heffingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belastingen_en_heffingen
Belastingen, uitkeringen en toeslagen owms:Belastingen_uitkeringen_en_toeslagen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belastingen_uitkeringen_en_toeslagen
Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (bve) owms:Beroepsonderwijs_en_volwasseneneducatie_bve http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Beroepsonderwijs_en_volwasseneneducatie_bve
Bezwaar en beroep overheid owms:Bezwaar_en_beroep_overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bezwaar_en_beroep_overheid
Bijstandsuitkeringen owms:Bijstandsuitkeringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bijstandsuitkeringen
Bodemvervuiling owms:Bodemvervuiling_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bodemvervuiling_(thema)
Buitenland: werken, wonen en reizen owms:Buitenland_werken_wonen_en_reizen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Buitenland_werken_wonen_en_reizen
Consumentenzaken owms:Consumentenzaken http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Consumentenzaken
Cultuur owms:Cultuur_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Cultuur_(thema)
Cultuur, sport en vrije tijd owms:Cultuur_sport_en_vrije_tijd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Cultuur_sport_en_vrije_tijd
Curatele, bewind en mentorschap owms:Curatele_bewind_en_mentorschap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Curatele_bewind_en_mentorschap
Defensie owms:Defensie_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Defensie_(thema)
Dierenwelzijn owms:Dierenwelzijn_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dierenwelzijn_(thema)
Diploma's en certificaten owms:Diploma's_en_certificaten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Diploma's_en_certificaten
Emigratie owms:Emigratie_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Emigratie_(thema)
Energie en waterleiding owms:Energie_en_waterleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Energie_en_waterleiding
Evenementen owms:Evenementen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Evenementen_(thema)
Familie, jeugd en gezin owms:Familie_jeugd_en_gezin http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Familie_jeugd_en_gezin
Feestdagen owms:Feestdagen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Feestdagen
Financiële dienstverlening en krediet owms:Financiele_dienstverlening_en_krediet http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financiele_dienstverlening_en_krediet
Financiën owms:Financien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Financien
Geboorte en adoptie owms:Geboorte_en_adoptie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Geboorte_en_adoptie
Gelijke behandeling owms:Gelijke_behandeling_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gelijke_behandeling_(thema)
Geweld, overlast en mishandeling owms:Geweld_overlast_en_mishandeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Geweld_overlast_en_mishandeling
Gezag en voogdij owms:Gezag_en_voogdij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gezag_en_voogdij
Gezinshereniging owms:Gezinshereniging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gezinshereniging
Gezond en veilig wonen owms:Gezond_en_veilig_wonen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gezond_en_veilig_wonen
Hoger beroepsonderwijs (hbo) en wetenschappelijk onderwijs (wo) owms:Hoger_beroepsonderwijs_hbo_en_wetenschappelijk_onderwijs_wo http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hoger_beroepsonderwijs_hbo_en_wetenschappelijk_onderwijs_wo
Huisvesting en veiligheid school owms:Huisvesting_en_veiligheid_school http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvesting_en_veiligheid_school
Huisvuil en grofvuil owms:Huisvuil_en_grofvuil http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huisvuil_en_grofvuil
Hulp en verzorging owms:Hulp_en_verzorging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hulp_en_verzorging
Identificatie owms:Identificatie_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Identificatie_(thema)
Immigratie owms:Immigratie_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Immigratie_(thema)
Immigratie, inburgering en integratie owms:Immigratie_inburgering_en_integratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Immigratie_inburgering_en_integratie
Inburgering owms:Inburgering_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inburgering_(thema)
Infrastructuur owms:Infrastructuur_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Infrastructuur_(thema)
Inkomensaanvulling owms:Inkomensaanvulling_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inkomensaanvulling_(thema)
Inschrijving register owms:Inschrijving_register_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inschrijving_register_(thema)
Integratie en naturalisatie owms:Integratie_en_naturalisatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Integratie_en_naturalisatie
Internationale samenwerking owms:Internationale_samenwerking_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Internationale_samenwerking_(thema)
Inzage register owms:Inzage_register_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Inzage_register_(thema)
Jeugd owms:Jeugd_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jeugd_(thema)
Jongeren en werk owms:Jongeren_en_werk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Jongeren_en_werk
Kinderopvang owms:Kinderopvang_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kinderopvang_(thema)
Klimaatverandering owms:Klimaatverandering_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Klimaatverandering_(thema)
Koninklijk Huis owms:Koninklijk_Huis_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijk_Huis_(thema)
Kosten onderwijs owms:Kosten_onderwijs_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kosten_onderwijs_(thema)
Kosten zorg en zorgverzekering owms:Kosten_zorg_en_zorgverzekering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kosten_zorg_en_zorgverzekering
Kunstonderwijs en cultuuronderwijs owms:Kunstonderwijs_en_cultuuronderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kunstonderwijs_en_cultuuronderwijs
Kwaliteit en klachten onderwijs owms:Kwaliteit_en_klachten_onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kwaliteit_en_klachten_onderwijs
Kwaliteit zorg en patiëntenrecht owms:Kwaliteit_zorg_en_patientenrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kwaliteit_zorg_en_patientenrecht
Landbouw owms:Landbouw_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landbouw_(thema)
Leerplicht en voortijdig schoolverlaten owms:Leerplicht_en_voortijdig_schoolverlaten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leerplicht_en_voortijdig_schoolverlaten
Legalisatie buitenlandse documenten owms:Legalisatie_buitenlandse_documenten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Legalisatie_buitenlandse_documenten
Loopbaan en scholing owms:Loopbaan_en_scholing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Loopbaan_en_scholing
Medezeggenschap owms:Medezeggenschap_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Medezeggenschap_(thema)
Medische techniek en ethiek owms:Medische_techniek_en_ethiek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Medische_techniek_en_ethiek
Milieubeleid owms:Milieubeleid_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Milieubeleid_(thema)
Naamskeuze, naamgebruik en naamswijziging owms:Naamskeuze_naamgebruik_en_naamswijziging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Naamskeuze_naamgebruik_en_naamswijziging
Natuur en milieu owms:Natuur_en_milieu http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Natuur_en_milieu
Natuurbeheer owms:Natuurbeheer_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Natuurbeheer_(thema)
Nederland verlaten owms:Nederland_verlaten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederland_verlaten
Ondernemingsplan owms:Ondernemingsplan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ondernemingsplan
Onderwijs owms:Onderwijs_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_(thema)
Onderwijs en samenleving owms:Onderwijs_en_samenleving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_en_samenleving
Ontslag owms:Ontslag_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ontslag_(thema)
Openbaar vervoer owms:Openbaar_vervoer_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbaar_vervoer_(thema)
Openbare voorzieningen owms:Openbare_voorzieningen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_voorzieningen_(thema)
Organisatie van de overheid owms:Organisatie_van_de_overheid_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_overheid_(thema)
Organisatie van de rechtspraak owms:Organisatie_van_de_rechtspraak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_van_de_rechtspraak
Overheid en democratie owms:Overheid_en_democratie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheid_en_democratie
Overlijden en erfenis owms:Overlijden_en_erfenis http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overlijden_en_erfenis
Parkeren owms:Parkeren_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Parkeren_(thema)
Paspoort, identiteitskaart en visum owms:Paspoort_identiteitskaart_en_visum http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Paspoort_identiteitskaart_en_visum
Pensioenen owms:Pensioenen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pensioenen_(thema)
Persoonlijke ontwikkeling owms:Persoonlijke_ontwikkeling_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Persoonlijke_ontwikkeling_(thema)
Politie, brandweer en hulpdiensten owms:Politie_brandweer_en_hulpdiensten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Politie_brandweer_en_hulpdiensten
Post, internet en telefonie owms:Post_internet_en_telefonie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Post_internet_en_telefonie
Privacy owms:Privacy_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Privacy_(thema)
Producten en diensten kopen owms:Producten_en_diensten_kopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Producten_en_diensten_kopen
Radio en televisie owms:Radio_en_televisie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Radio_en_televisie
Rampen en epidemieën owms:Rampen_en_epidemieen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rampen_en_epidemieen
Rechten en klachten consument owms:Rechten_en_klachten_consument http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechten_en_klachten_consument
Rechtspraak en veiligheid owms:Rechtspraak_en_veiligheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtspraak_en_veiligheid
Rechtsvormen owms:Rechtsvormen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtsvormen
Recreatie owms:Recreatie_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Recreatie_(thema)
Reisadviezen owms:Reisadviezen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reisadviezen
Reizen en gezondheid owms:Reizen_en_gezondheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reizen_en_gezondheid
Rijbewijs owms:Rijbewijs_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijbewijs_(thema)
Samenwonen, huwelijk en geregistreerd partnerschap owms:Samenwonen_huwelijk_en_geregistreerd_partnerschap http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Samenwonen_huwelijk_en_geregistreerd_partnerschap
Scheiden owms:Scheiden_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Scheiden_(thema)
Schoolvakanties owms:Schoolvakanties_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schoolvakanties_(thema)
Soorten recht owms:Soorten_recht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Soorten_recht
Speciaal onderwijs en leerproblemen owms:Speciaal_onderwijs_en_leerproblemen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Speciaal_onderwijs_en_leerproblemen
Sport en beweging owms:Sport_en_beweging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sport_en_beweging
Tegemoetkoming kosten onderwijs owms:Tegemoetkoming_kosten_onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tegemoetkoming_kosten_onderwijs
Toeslagen owms:Toeslagen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Toeslagen_(thema)
Uitkeringen bij arbeidsongeschiktheid of ziekte owms:Uitkering_bij_arbeidsongeschiktheid_of_ziekte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitkering_bij_arbeidsongeschiktheid_of_ziekte
Uitkeringen bij werkloosheid owms:Uitkering_bij_werkloosheid_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitkering_bij_werkloosheid_(thema)
Uitkeringen voor zelfstandigen owms:Uitkeringen_voor_zelfstandigen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitkeringen_voor_zelfstandigen_(thema)
Uittreksels en registers owms:Uittreksels_en_registers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uittreksels_en_registers
Uittreksels en verklaringen owms:Uittreksels_en_verklaringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uittreksels_en_verklaringen
Vakantie en feestdagen owms:Vakantie_en_feestdagen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vakantie_en_feestdagen
Vakopleidingen, cursussen en diploma's owms:Vakopleidingen_cursussen_en_diploma's http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vakopleidingen_cursussen_en_diploma's
Veiligheid owms:Veiligheid_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Veiligheid_(thema)
Verblijf, werk en studie in Nederland owms:Verblijf_werk_en_studie_in_Nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verblijf_werk_en_studie_in_Nederland
Verblijf, werk en studie in het buitenland owms:Verblijf_werk_en_studie_in_het_buitenland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verblijf_werk_en_studie_in_het_buitenland
Verenigingen owms:Verenigingen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verenigingen_(thema)
Verkeer, voertuigen en wegen owms:Verkeer_voertuigen_en_wegen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verkeer_voertuigen_en_wegen
Verkeersregels owms:Verkeersregels_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verkeersregels_(thema)
Verkeersveiligheid owms:Verkeersveiligheid_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verkeersveiligheid_(thema)
Verkiezingen en politieke partijen owms:Verkiezingen_en_politieke_partijen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verkiezingen_en_politieke_partijen
Verlofregelingen owms:Verlofregelingen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verlofregelingen_(thema)
Verslaving owms:Verslaving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verslaving
Voedselkwaliteit owms:Voedselkwaliteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voedselkwaliteit
Voertuigen owms:Voertuigen_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voertuigen_(thema)
Voor jezelf beginnen owms:Voor_jezelf_beginnen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voor_jezelf_beginnen
Voortgezet onderwijs owms:Voortgezet_onderwijs_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voortgezet_onderwijs_(thema)
Vrijwilligerswerk owms:Vrijwilligerswerk_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vrijwilligerswerk_(thema)
Water owms:Water_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Water_(thema)
Werk en loopbaan owms:Werk_en_loopbaan http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werk_en_loopbaan
Werk vinden owms:Werk_vinden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werk_vinden
Wijkverbetering owms:Wijkverbetering_(thema) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wijkverbetering_(thema)
Wonen en leefomgeving owms:Wonen_en_leefomgeving http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wonen_en_leefomgeving
Wonen en vergunningen owms:Wonen_en_vergunningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wonen_en_vergunningen
Woning huren en verhuren owms:Woning_huren_en_verhuren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Woning_huren_en_verhuren
Woning kopen en verkopen owms:Woning_kopen_en_verkopen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Woning_kopen_en_verkopen
Ziekte en preventie owms:Ziekte_en_preventie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ziekte_en_preventie
Ziekte en weer aan het werk owms:Ziekte_en_weer_aan_het_werk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ziekte_en_weer_aan_het_werk
Zorg en gezondheid owms:Zorg_en_gezondheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zorg_en_gezondheid

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ThemaindelingOverheid
dcterms:identifier
ThemaindelingOverheid
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thesaurus
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Thema-indeling Overheid
rdfs:label
Thema-indeling_Overheid_v1.5
skos:altLabel
Thema-indeling_Overheid_v1.5
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Belastingen_uitkeringen_en_toeslagen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Buitenland_werken_wonen_en_reizen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Consumentenzaken
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Cultuur_sport_en_vrije_tijd
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Familie_jeugd_en_gezin
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Immigratie_inburgering_en_integratie
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Natuur_en_milieu
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderwijs_(thema)
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheid_en_democratie
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rechtspraak_en_veiligheid
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uittreksels_en_registers
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verkeer_voertuigen_en_wegen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voor_jezelf_beginnen
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Werk_en_loopbaan
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wonen_en_leefomgeving
skos:hasTopConcept
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zorg_en_gezondheid
skos:prefLabel
Thema-indeling Overheid