owms:Tijd_reg_impl_richtl_energie_art_2

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Tijd_reg_impl_richtl_energie_art_2
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 2 Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0036841&Paragraaf=2&artikel=2