owms:Uw_HLVd_art_I

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uw_HLVd_art_I
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel I Uitvoeringswet Verdrag tot afschaffing vereiste legalisatie buitenlandse openbare akten
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0002482&artikel=I