owms:Verord_EG_166_2005

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_166_2005
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Verordening (EG) Nr. 166/2005 van het Europees Parlement en de Raad van 18 januari 2006 betreffende de instelling van een Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen, artikel 5
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2006/166/oj