owms:Verord_EG_1889_2005_art_3

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1889_2005_art_3
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 3 Verordening (EG) nr. 1889/2005 van het europees parlement en de raad van 26 oktober 2005 betreffende de controle van liquide middelen die de Gemeenschap binnenkomen of verlaten
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1889/oj