owms:Verord_EG_1_2005_art_18

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_1_2005_art_18
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Verordening (EG) n r. 1/2005 van de Raad van 22 december 2004 inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EEG en 93/119/EG en van Verordening (EG) nr. 1255/97, art. 18
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2005/1/2005-01-25