owms:Verord_EG_987_2009_art_25

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EG_987_2009_art_25
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Verordening (EG) Nr. 987/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 16 september 2009 tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels, art. 25
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32009R0987&from=NL