owms:Verord_EU_2016_429

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2016_429
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 114 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid
rdfs:label
Artikel 143 Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 betreffende overdraagbare dierziekten en tot wijziging en intrekking van bepaalde handelingen op het gebied van diergezondheid
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0429&from=NL