owms:Verord_EU_2019_247_art_14

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_2019_247_art_14
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 14 Uitvoeringsverordening (EU) 2019/947 van de commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0947&from=NL