owms:Verord_EU_650_2012

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verord_EU_650_2012
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 62 Verordening (EU) nr. 650/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 4 juli 2012 betreffende de bevoegdheid, ... van authentieke akten op het gebied van erfopvolging, alsmede betreffende de instelling van een Europese erfrechtverklaring
rdfs:seeAlso
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012R0650&from=NL