owms:VertegenwoordigingBewindvoerder

Waarden

Label Naam term URI
antireclamesticker owms:antireclamesticker http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antireclamesticker
antispeculatiebeding owms:antispeculatiebeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/antispeculatiebeding
asbestverwijdering owms:asbestverwijdering http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/asbestverwijdering
auto-aanpassing owms:auto-aanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/auto-aanpassing
automatische incasso of machtiging owms:automatische_incasso_of_machtiging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/automatische_incasso_of_machtiging
baatbelasting owms:baatbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/baatbelasting
belastingaanslag bezwaar owms:belastingaanslag_bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_bezwaar
belastingaanslag kopie owms:belastingaanslag_kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingaanslag_kopie
belastingbetalingsregeling owms:belastingbetalingsregeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingbetalingsregeling
belastingkwijtschelding owms:belastingkwijtschelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/belastingkwijtschelding
bestemmingsplan inzage owms:bestemmingsplan_inzage http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage
bezwaar owms:bezwaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bezwaar
bijstand zelfstandigen owms:bijstandZst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandZst
bijstandsverhaal owms:bijstandsverh http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bijstandsverh
blijverslening owms:blijverslening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/blijverslening
energiesubsidie owms:energiesubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energiesubsidie
erfpacht owms:erfpacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/erfpacht
gebruiksmelding owms:gebruiksmelding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gebruiksmelding
gehandicaptenparkeerkaart owms:gehandicaptenparkeerkaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart
gehandicaptenparkeerkaart bestuurder owms:gehandicaptenparkeerkaart_bestuurder http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_bestuurder
gehandicaptenparkeerkaart instellingen owms:gehandicaptenparkeerkaart_instellingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_instellingen
gehandicaptenparkeerkaart passagier owms:gehandicaptenparkeerkaart_passagier http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gehandicaptenparkeerkaart_passagier
groenstroken en restgronden kopen of huren owms:groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/groenstroken_en_restgronden_kopen_of_huren
hondenbelasting owms:hondenbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hondenbelasting
huisvestingsvergunning owms:huisvestingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvestingsvergunning
identiteitskaart owms:identiteitskaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/identiteitskaart
individuele inkomenstoeslag owms:indInkToesl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indInkToesl
individuele studietoeslag owms:indStudToesl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToesl
jeugdsportsubsidie owms:jeugdsportsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jeugdsportsubsidie
kinderopvangtoeslag tegemoetkoming owms:KinderOpvToeslagTegemoetk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetk
leerlingenvervoer owms:leerlingenvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerlingenvervoer
maatschappelijke zorgsubsidie owms:maatschappelijke_zorgsubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatschappelijke_zorgsubsidie
nadeelcompensatie owms:nadeelcompensatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nadeelcompensatie
objectvergunning owms:objectvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
omgevingsvergunning natuur owms:omgVergNat http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVergNat
omgevingsvergunning ruimtelijke ordening owms:omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_ruimtelijke_ordening
onderwijssubsidie owms:onderwijssubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwijssubsidie
onroerendezaak huur pacht koop owms:onroerendezaak_huur_pacht_koop http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaak_huur_pacht_koop
parkeerbelasting owms:parkeerbelasting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerbelasting
parkeerontheffing owms:parkeerontheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeerontheffing
parkeervergunning owms:parkeervergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning
planschade owms:planschade http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/planschade
rijbewijs owms:rijbewijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbewijs
rijbewijs gezondheidsverklaring owms:rijbGezVerkl http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rijbGezVerkl
rioolheffing owms:rioolheffing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rioolheffing
schuldhulpverlening owms:schuldhulpverlening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/schuldhulpverlening
sportaccommodatieverhuur owms:sportaccommodatieverhuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportaccommodatieverhuur
sportactiviteitensubsidie owms:sportactiviteitensubsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sportactiviteitensubsidie
stadspas owms:stadspas http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stadspas
standplaatsvergunning owms:standplaatsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
subsidie owms:subsidie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/subsidie
taxivergoeding owms:taxivergoeding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/taxivergoeding
urgentiebewijs woning owms:urgBewWoning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/urgBewWoning
verhuurdersverklaring owms:verhuurdersverklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verhuurdersverklaring
werkbegeleiding werkzoekenden owms:werkbegeleiding_werkzoekenden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/werkbegeleiding_werkzoekenden
wmo-voorziening owms:wmo-voorziening http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wmo-voorziening
woning zoeken inschrijving owms:wnZkIns http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wnZkIns
woningaanpassing owms:woningaanpassing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningaanpassing
woningsluiting owms:woningsluiting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woningsluiting
woonkostentoeslag owms:woonkostentoeslag http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonkostentoeslag
woonruimte omzettingsvergunning owms:woonruimte_omzettingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunning
woonruimte splitsingsvergunning owms:woonruimte_splitsingsvergunning http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunning
woonvoorziening gehandicapten en ouderen owms:woonvoorziening_gehandicapten_en_ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonvoorziening_gehandicapten_en_ouderen
woz-beschikking owms:woz-beschikking http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-beschikking
woz-taxatieverslag kopie owms:woz-taxatieverslag_kopie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woz-taxatieverslag_kopie
wsnp-verklaring owms:wsnp-verklaring http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wsnp-verklaring
ziektekostenverzekering collectief owms:zkKstVerzCol http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zkKstVerzCol

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VertegenwoordigingBewindvoerder
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CV
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#ConceptScheme
rdfs:label
Uniforme productnamenlijst vertegenwoordiging door bewindvoerder
skos:prefLabel
Uniforme productnamenlijst vertegenwoordiging door bewindvoerder