owms:Wet_inf_netw_art_8

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wet_inf_netw_art_8
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regellink
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
Artikel 8 Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
rdfs:seeAlso
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0040728&hoofdstuk=4&artikel=8