StandaardenOverheid.nl

overheid:ZelfstandigBestuursorgaan

Waarden
LabelNaam termURI
Autoriteit Consument en Marktoverheid:Autoriteit_Consument_en_Markthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Autoriteit_Consument_en_Markt
Autoriteit Financiële Marktenoverheid:Autoriteit_Financiele_Marktenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Autoriteit_Financiele_Markten
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbeschermingoverheid:anvshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anvs
Bedrijfsfonds voor de Persoverheid:Bedrijfsfonds_voor_de_Pershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bedrijfsfonds_voor_de_Pers
Bureau Beheer Landbouwgrondenoverheid:Bureau_Beheer_Landbouwgrondenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bureau_Beheer_Landbouwgronden
Bureau Financieel Toezichtoverheid:Bureau_Financieel_Toezichthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bureau_Financieel_Toezicht
Bureau architectenregisteroverheid:barchreghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/barchreg
CAKoverheid:cakhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cak
CIZoverheid:cizhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ciz
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzenoverheid:CBRhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CBR
Centraal Bureau voor de Statistiekoverheid:Centraal_Bureau_voor_de_Statistiekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
Centraal Fonds voor de Volkshuisvestingoverheid:Centraal_Fonds_voor_de_Volkshuisvestinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Fonds_voor_de_Volkshuisvesting
Centraal orgaan Opvang Asielzoekersoverheid:Centraal_orgaan_Opvang_Asielzoekershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_orgaan_Opvang_Asielzoekers
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoekoverheid:Centrale_Commissie_voor_Mensgebonden_Onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Commissie_voor_Mensgebonden_Onderzoek
Centrale Landinrichtingscommissieoverheid:Centrale_Landinrichtingscommissiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Landinrichtingscommissie
Centrale commissie dierproevenoverheid:ccdhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ccd
Centrale organisatie Werk en Inkomenoverheid:Centrale_organisatie_Werk_en_Inkomenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_organisatie_Werk_en_Inkomen
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster)overheid:Certificerende_-_en_keuringsinstanties_arbeidsomstandigheden_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Certificerende_-_en_keuringsinstanties_arbeidsomstandigheden_(Cluster)
College Bescherming persoonsgegevensoverheid:College_bescherming_persoonsgegevenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_bescherming_persoonsgegevens
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningenoverheid:College_Bouw_Ziekenhuisvoorzieningenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Bouw_Ziekenhuisvoorzieningen
College Sanering Ziekenhuisvoorzieningenoverheid:College_Sanering_Ziekenhuisvoorzieningenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Sanering_Ziekenhuisvoorzieningen
College Tarieven Gezondheidszorgoverheid:College_Tarieven_Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Tarieven_Gezondheidszorg
College bescherming persoonsgegevensoverheid:cbphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cbp
College gerechtelijk deskundigenoverheid:College_gerechtelijk_deskundigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_gerechtelijk_deskundigen
College sanering zorginstellingenoverheid:cszhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/csz
College ter Beoordeling van Geneesmiddelenoverheid:College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen
College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechtenoverheid:College_van_Toezicht_Auteursrechten_en_naburige_rechtenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_Auteursrechten_en_naburige_rechten
College van Toezicht op de Zorgverzekeringenoverheid:College_van_Toezicht_op_de_Zorgverzekeringenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_op_de_Zorgverzekeringen
College van Toezicht op de kansspelenoverheid:College_van_Toezicht_op_de_kansspelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_op_de_kansspelen
College voor Examensoverheid:College_voor_Examenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_Examens
College voor Zorgverzekeringenoverheid:College_voor_Zorgverzekeringenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_Zorgverzekeringen
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelenoverheid:College_voor_de_Toelating_van_Bestrijdingsmiddelenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_de_Toelating_van_Bestrijdingsmiddelen
College voor de rechten van de mensoverheid:crvdmhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crvdm
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocidenoverheid:CTGBhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CTGB
College voor toetsen en examensoverheid:cvtehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cvte
Commissariaat voor de Mediaoverheid:Commissariaat_voor_de_Mediahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissariaat_voor_de_Media
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesiëoverheid:Commissie_Algemene_Oorlogsongevallenregeling_Indonesiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Algemene_Oorlogsongevallenregeling_Indonesie
Commissie Eindtermen Accountantsopleidingoverheid:Commissie_Eindtermen_Accountantsopleidinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Eindtermen_Accountantsopleiding
Commissie Gelijke Behandelingoverheid:Commissie_Gelijke_Behandelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Gelijke_Behandeling
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijvenoverheid:Commissie_Schadefonds_Geweldsmisdrijvenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Schadefonds_Geweldsmisdrijven
Commissie Stuurliedenexamensoverheid:Commissie_Stuurliedenexamenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Stuurliedenexamens
Commissie van Beroep als bedoeld in art. 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993overheid:Commissie_van_Beroep_als_bedoeld_in_art._3_Wet_rijonderricht_motorrijtuigen_1993http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_Beroep_als_bedoeld_in_art._3_Wet_rijonderricht_motorrijtuigen_1993
Commissie van beheer van de Dienst geneeskundige Verzorging Politieoverheid:Commissie_van_beheer_van_de_Dienst_geneeskundige_Verzorging_Politiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_beheer_van_de_Dienst_geneeskundige_Verzorging_Politie
Commissie voor de Examens van scheepswerktuigkundigenoverheid:Commissie_voor_de_Examens_van_scheepswerktuigkundigenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_Examens_van_scheepswerktuigkundigen
Commissie voor de Zeevisvaartexamensoverheid:Commissie_voor_de_Zeevisvaartexamenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_Zeevisvaartexamens
Commissies voor de Gebiedsaanwijzing (Cluster)overheid:Commissies_voor_de_Gebiedsaanwijzing_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissies_voor_de_Gebiedsaanwijzing_(Cluster)
Commissies voor de samenstelling van de verplichte rassenlijsten (Cluster)overheid:Commissies_voor_de_samenstelling_van_de_verplichte_rassenlijsten_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissies_voor_de_samenstelling_van_de_verplichte_rassenlijsten_(Cluster)
De Nederlandsche Bankoverheid:De_Nederlandsche_Bankhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Nederlandsche_Bank
De i.h.k.v. Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders_(cluster)overheid:De_i.h.k.v._Metrologiewet_art._11_en_12_aangewezen_instanties_en_erkende_keurders_(cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_i.h.k.v._Metrologiewet_art._11_en_12_aangewezen_instanties_en_erkende_keurders_(cluster)
Dienst voor het kadaster en de openbare registersoverheid:Dienst_voor_het_kadaster_en_de_openbare_registershttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_voor_het_kadaster_en_de_openbare_registers
Edelmetaal Waarborg Nederlandoverheid:Edelmetaal_Waarborg_Nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Edelmetaal_Waarborg_Nederland
Erkende particuliere onderzoeksbureaus als bedoeld in Schepenbesluit (Cluster)overheid:Erkende_particuliere_onderzoeksbureaus_als_bedoeld_in_Schepenbesluit_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erkende_particuliere_onderzoeksbureaus_als_bedoeld_in_Schepenbesluit_(Cluster)
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster)overheid:Erkenninghouders_Algemene_Periodieke_Keuring_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erkenninghouders_Algemene_Periodieke_Keuring_(Cluster)
Examencommissie Certificaatloodsenoverheid:Examencommissie_Certificaatloodsenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_Certificaatloodsen
Examencommissie voor amateurradiozendexamensoverheid:Examencommissie_voor_amateurradiozendexamenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_amateurradiozendexamens
Examencommissie voor de Orde van octrooigemachtigdenoverheid:Examencommissie_voor_de_Orde_van_octrooigemachtigdenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_de_Orde_van_octrooigemachtigden
Examencommissie voor maritieme radiocommunicatieoverheid:Examencommissie_voor_maritieme_radiocommunicatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_maritieme_radiocommunicatie
Examenscommissies in het onderwijs ingesteld door de minister (Cluster)overheid:Examenscommissies_in_het_onderwijs_ingesteld_door_de_minister_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examenscommissies_in_het_onderwijs_ingesteld_door_de_minister_(Cluster)
Faunafondsoverheid:Faunafondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Faunafonds
Gerechtsdeurwaarders (Cluster)overheid:Gerechtsdeurwaarders_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gerechtsdeurwaarders_(Cluster)
Grondkamer Noordoverheid:grndknhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkn
Grondkamer Noordwestoverheid:grndknwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndknw
Grondkamer Oostoverheid:grndkohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndko
Grondkamer Zuidoverheid:grndkzhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkz
Grondkamer Zuidwestoverheid:grndkzwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkzw
Grondkamers (Cluster)overheid:Grondkamers_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Grondkamers_(Cluster)
HISWA Verenigingoverheid:HISWA_Vereniginghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HISWA_Vereniging
Herinrichtingcommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniënoverheid:Herinrichtingcommissie_Oost-Groningen_en_de_Gronings-Drentse_Veenkolonienhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Herinrichtingcommissie_Oost-Groningen_en_de_Gronings-Drentse_Veenkolonien
Huis voor klokkenluidersoverheid:huisvklokhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvklok
Huurcommissieoverheid:huurciehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurcie
Huurcommissies (Cluster)overheid:Huurcommissies_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huurcommissies_(Cluster)
IJkbevoegden (Cluster)overheid:IJkbevoegden_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IJkbevoegden_(Cluster)
Informatie Beheer Groepoverheid:Informatie_Beheer_Groephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Informatie_Beheer_Groep
Instituut Fysieke Veiligheidoverheid:ifvhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ifv
Instituut Mijnbouwschade Groningenoverheid:imghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/img
Kamer van Koophandeloverheid:Kamer_van_Koophandelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamer_van_Koophandel
Kamer voor de Binnenvisserijoverheid:Kamer_voor_de_Binnenvisserijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamer_voor_de_Binnenvisserij
Kamers van Koophandel en Fabrieken (Cluster)overheid:Kamers_van_Koophandel_en_Fabrieken_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamers_van_Koophandel_en_Fabrieken_(Cluster)
Kansspelautoriteitoverheid:ksahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ksa
Keuringsinstanties V & W overig (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_V_&_W_overig_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_V_&_W_overig_(Cluster)
Keuringsinstanties VWS (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_VWS_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_VWS_(Cluster)
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_als_bedoeld_in_artikel_10.3_Telecommunicatiewet_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_als_bedoeld_in_artikel_10.3_Telecommunicatiewet_(Cluster)
Keuringsinstanties bouwproducten (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_bouwproducten_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_bouwproducten_(Cluster)
Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_geluidshinder_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_geluidshinder_(Cluster)
Keuringsinstanties pleziervaartuigen (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_pleziervaartuigen_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_pleziervaartuigen_(Cluster)
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster)overheid:Keuringsinstanties_uitrusting_zeeschepen_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_uitrusting_zeeschepen_(Cluster)
Kiesraadoverheid:Kiesraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kiesraad
Koninklijke Bibliotheekoverheid:Koninklijke_Bibliotheekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijke_Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappenoverheid:Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWBoverheid:anwbhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anwb
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragenoverheid:Landelijk_Bureau_Inning_Onderhoudsbijdragenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijk_Bureau_Inning_Onderhoudsbijdragen
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politieoverheid:Landelijk_Selectie-_en_Opleidingsinstituut_Politiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijk_Selectie-_en_Opleidingsinstituut_Politie
Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Speciaal Onderwijsoverheid:Landelijke_Commissie_Toezicht_Indicatiestelling_Speciaal_Onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_Commissie_Toezicht_Indicatiestelling_Speciaal_Onderwijs
Landelijke en Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingenoverheid:Landelijke_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen
Landelijke geschillencommissie weer samen naar schooloverheid:Landelijke_geschillencommissie_weer_samen_naar_schoolhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_geschillencommissie_weer_samen_naar_school
Landelijke- en Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (Cluster)overheid:Landelijke-_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke-_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen_(Cluster)
Luchtverkeersleiding Nederlandoverheid:Luchtverkeersleiding_Nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Luchtverkeersleiding_Nederland
Medisch- ethische toetsingscommissies (Cluster)overheid:Medisch-_ethische_toetsingscommissies_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Medisch-_ethische_toetsingscommissies_(Cluster)
Mondriaan Fondsoverheid:Mondriaan_Fondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mondriaan_Fonds
Mondriaan Stichtingoverheid:Mondriaan_Stichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mondriaan_Stichting
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkelingoverheid:Nationale_Commissie_voor_Internationale_Samenwerking_en_Duurzame_Ontwikkelinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nationale_Commissie_voor_Internationale_Samenwerking_en_Duurzame_Ontwikkeling
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatieoverheid:niwohttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/niwo
Nederlands Bureau Brandweerexamensoverheid:Nederlands_Bureau_Brandweerexamenshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Bureau_Brandweerexamens
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraarsoverheid:Nederlands_Bureau_der_Motorrijtuigverzekeraarshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Bureau_der_Motorrijtuigverzekeraars
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijdingoverheid:Nederlands_Instituut_voor_Brandweer_en_Rampenbestrijdinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Instituut_voor_Brandweer_en_Rampenbestrijding
Nederlands Meetinstituut BVoverheid:Nederlands_Meetinstituut_BVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Meetinstituut_BV
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijsoverheid:Nederlands-Vlaamse_Accreditatie_Organisatie_voor_het_hoger_onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands-Vlaamse_Accreditatie_Organisatie_voor_het_hoger_onderwijs
Nederlandse Mededingingsautoriteitoverheid:Nederlandse_Mededingingsautoriteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Mededingingsautoriteit
Nederlandse Omroep Stichtingoverheid:Nederlandse_Omroep_Stichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Omroep_Stichting
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoekoverheid:Nederlandse_Organisatie_voor_Wetenschappelijk_Onderzoekhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Organisatie_voor_Wetenschappelijk_Onderzoek
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNOoverheid:Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek_TNOhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek_TNO
Nederlandse Publieke Omroepoverheid:Nederlandse_Publieke_Omroephttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Publieke_Omroep
Nederlandse Transplantatie Stichtingoverheid:Nederlandse_Transplantatie_Stichtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Transplantatie_Stichting
Nederlandse Zorgautoriteitoverheid:nzahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nza
Nederlandse emissieautoriteitoverheid:neahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nea
Nederlandse loodsencorporatieoverheid:nlloodscorphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nlloodscorp
Notarissen (Cluster)overheid:Notarissen_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Notarissen_(Cluster)
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteitoverheid:Onafhankelijke_Post-_en_Telecommunicatie_Autoriteithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onafhankelijke_Post-_en_Telecommunicatie_Autoriteit
Onderlinge Waarborg Maatschappij "MAAV"overheid:Onderlinge_Waarborg_Maatschappij_MAAVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderlinge_Waarborg_Maatschappij_MAAV
Onderzoeksraad voor veiligheidoverheid:Onderzoeksraad_voor_veiligheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderzoeksraad_voor_veiligheid
Openbare academische ziekenhuizen (Cluster)overheid:Openbare_academische_ziekenhuizen_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_academische_ziekenhuizen_(Cluster)
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserijoverheid:Organisatie_ter_Verbetering_van_de_Binnenvisserijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_ter_Verbetering_van_de_Binnenvisserij
Pensioen- en Uitkeringsraadoverheid:Pensioen-_en_Uitkeringsraadhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pensioen-_en_Uitkeringsraad
Politieacademieoverheid:politieacademiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieacademie
RDW (Dienst Wegverkeer)overheid:RDW_(Dienst_Wegverkeer)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RDW_(Dienst_Wegverkeer)
Raad voor Accreditatieoverheid:Raad_voor_Accreditatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Accreditatie
Raad voor het Korps Landelijke Politiedienstenoverheid:Raad_voor_het_Korps_Landelijke_Politiedienstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Korps_Landelijke_Politiediensten
Raad voor het Kwekersrechtoverheid:Raad_voor_het_Kwekersrechthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Kwekersrecht
Raad voor plantenrassenoverheid:Raad_voor_plantenrassenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_plantenrassen
Raad voor rechtsbijstandoverheid:rvrhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvr
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster)overheid:Raden_voor_Rechtsbijstand_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raden_voor_Rechtsbijstand_(Cluster)
Railned BVoverheid:Railned_BVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Railned_BV
Railverkeersleiding BVoverheid:Railverkeersleiding_BVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Railverkeersleiding_BV
Reconstructiecommissie Midden-Delflandoverheid:Reconstructiecommissie_Midden-Delflandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reconstructiecommissie_Midden-Delfland
Regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (Cluster)overheid:Regionale_verwijzingscommissies_voortgezet_onderwijs_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regionale_verwijzingscommissies_voortgezet_onderwijs_(Cluster)
Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT (Cluster)overheid:Registratiecommissies_en_opleidingscolleges_KNMG,_KNMP_en_NMT_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Registratiecommissies_en_opleidingscolleges_KNMG,_KNMP_en_NMT_(Cluster)
Rijkshavenbeheerders (Cluster)overheid:Rijkshavenbeheerders_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkshavenbeheerders_(Cluster)
Rijkshavenmeesters (Cluster)overheid:Rijkshavenmeesters_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkshavenmeesters_(Cluster)
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfslevenoverheid:sbbhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sbb
Service Centrum Grondoverheid:Service_Centrum_Grondhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Service_Centrum_Grond
Sociale Verzekeringsbankoverheid:Sociale_Verzekeringsbankhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Verzekeringsbank
Staatsbosbeheeroverheid:Staatsbosbeheerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatsbosbeheer
Stichting Administratie Indonesische Pensioenenoverheid:Stichting_Administratie_Indonesische_Pensioenenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Administratie_Indonesische_Pensioenen
Stichting Airport Coordination Netherlandsoverheid:Stichting_Airport_Coordination_Netherlandshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Airport_Coordination_Netherlands
Stichting Bloembollenkeuringsdienstoverheid:Stichting_Bloembollenkeuringsdiensthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Bloembollenkeuringsdienst
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouwoverheid:Stichting_Borgstellingsfonds_voor_de_Landbouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Borgstellingsfonds_voor_de_Landbouw
Stichting Bureau Architectenregisteroverheid:Stichting_Bureau_Architectenregisterhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Bureau_Architectenregister
Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzenoverheid:Stichting_Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzen
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuiveloverheid:Stichting_Centraal_Orgaan_voor_Kwaliteitsaangelegenheden_in_de_Zuivelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Centraal_Orgaan_voor_Kwaliteitsaangelegenheden_in_de_Zuivel
Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproductenoverheid:Stichting_Controlebureau_voor_Pluimvee,_Eieren_en_Eiproductenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Controlebureau_voor_Pluimvee,_Eieren_en_Eiproducten
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchtingoverheid:Stichting_Donorgegevens_Kunstmatige_Bevruchtinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Donorgegevens_Kunstmatige_Bevruchting
Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijfoverheid:Stichting_Erkenningsregeling_voor_de_uitoefening_van_het_koeltechnisch_installatiebedrijfhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Erkenningsregeling_voor_de_uitoefening_van_het_koeltechnisch_installatiebedrijf
Stichting Examenbureau Beroepsvervoeroverheid:Stichting_Examenbureau_Beroepsvervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Examenbureau_Beroepsvervoer
Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en kattenbesluitoverheid:Stichting_Examens_Vakbekwaamheid_Honden-_en_kattenbesluithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Examens_Vakbekwaamheid_Honden-_en_kattenbesluit
Stichting Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunstoverheid:Stichting_Fonds_Beeldende_Kunsten,_Vormgeving_en_Bouwkunsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Beeldende_Kunsten,_Vormgeving_en_Bouwkunst
Stichting Fonds Patiënten Gehandicapten en Ouderenoverheid:Stichting_Fonds_Patienten_Gehandicapten_en_Ouderenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Patienten_Gehandicapten_en_Ouderen
Stichting Fonds Watersnoodoverheid:Stichting_Fonds_Watersnoodhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Watersnood
Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunstenoverheid:Stichting_Fonds_voor_Amateurkunst_en_Podiumkunstenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Amateurkunst_en_Podiumkunsten
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatieoverheid:Stichting_Fonds_voor_Cultuurparticipatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Cultuurparticipatie
Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en marketingoverheid:Stichting_Fonds_voor_Podiumprogrammering_en_marketinghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Podiumprogrammering_en_marketing
Stichting Fonds voor de Letterenoverheid:Stichting_Fonds_voor_de_Letterenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_de_Letteren
Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunstoverheid:Stichting_Fonds_voor_de_Scheppende_Toonkunsthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_de_Scheppende_Toonkunst
Stichting Fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneeloverheid:Stichting_Fonds_vrijwillig_vervroegd_uittreden_overheidspersoneelhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_vrijwillig_vervroegd_uittreden_overheidspersoneel
Stichting Het Gebaaroverheid:Stichting_Het_Gebaarhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Het_Gebaar
Stichting Inschrijving Eigen Vervoeroverheid:Stichting_Inschrijving_Eigen_Vervoerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Inschrijving_Eigen_Vervoer
Stichting Joods Humanitair Fondsoverheid:Stichting_Joods_Humanitair_Fondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Joods_Humanitair_Fonds
Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaartoverheid:Stichting_Koninklijk_Onderwijsfonds_voor_de_Scheepvaarthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Koninklijk_Onderwijsfonds_voor_de_Scheepvaart
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureauoverheid:kcbhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kcb
Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruitoverheid:Stichting_Kwaliteitscontrolebureau_voor_Groenten_en_Fruithttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Kwaliteitscontrolebureau_voor_Groenten_en_Fruit
Stichting Maror-gelden Overheidoverheid:Stichting_Maror-gelden_Overheidhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Maror-gelden_Overheid
Stichting Milieukeuroverheid:smkhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/smk
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatieoverheid:Stichting_Nationale_en_Internationale_Wegvervoer_Organisatiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nationale_en_Internationale_Wegvervoer_Organisatie
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+overheid:Stichting_Nederlands_Fonds_voor_Podiumkunsten+http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Fonds_voor_Podiumkunsten+
Stichting Nederlands Fonds voor de Filmoverheid:Stichting_Nederlands_Fonds_voor_de_Filmhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Fonds_voor_de_Film
Stichting Nederlands Letterenfondsoverheid:Stichting_Nederlands_Letterenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Letterenfonds
Stichting Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfondsoverheid:Stichting_Nederlands_Literair_Produktie-_en_Vertalingenfondshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Literair_Produktie-_en_Vertalingenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouwoverheid:Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_Tuinbouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_Tuinbouw
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassenoverheid:Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_voor_Zaaizaad_en_Pootgoed_Landbouwgewassenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_voor_Zaaizaad_en_Pootgoed_Landbouwgewassen
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouwoverheid:naktuinhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naktuin
Stichting Nidosoverheid:Stichting_Nidoshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nidos
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouwoverheid:Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Landbouwhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Landbouw
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserijoverheid:Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Visserijhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Visserij
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijsoverheid:Stichting_Participatiefonds_voor_het_Onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Participatiefonds_voor_het_Onderwijs
Stichting Rechtsherstel Sinti en Romaoverheid:Stichting_Rechtsherstel_Sinti_en_Romahttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Rechtsherstel_Sinti_en_Roma
Stichting Reclassering Nederlandoverheid:Stichting_Reclassering_Nederlandhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Reclassering_Nederland
Stichting SKALoverheid:Stichting_SKALhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_SKAL
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds)overheid:Stichting_Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Mediaproducties_(Mediafonds)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Mediaproducties_(Mediafonds)
Stichting Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorgoverheid:Stichting_Stimuleringsfonds_Openbare_Gezondheidszorghttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_Openbare_Gezondheidszorg
Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuuroverheid:Stichting_Stimuleringsfonds_voor_Architectuurhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_voor_Architectuur
Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZoverheid:Stichting_Uitvoering_Omslagregelingen_WTZhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Uitvoering_Omslagregelingen_WTZ
Stichting VAMoverheid:Stichting_VAMhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_VAM
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijsoverheid:Stichting_Vervangingsfonds_en_Bedrijfsgezondheidszorg_voor_het_Onderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Vervangingsfonds_en_Bedrijfsgezondheidszorg_voor_het_Onderwijs
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederlandoverheid:svwnhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/svwn
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningenoverheid:Stichting_Waarborgfonds_Eigen_Woningenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Waarborgfonds_Eigen_Woningen
Stichting Waarborgfonds Motorverkeeroverheid:Stichting_Waarborgfonds_Motorverkeerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Waarborgfonds_Motorverkeer
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmachtoverheid:Stichting_Ziektekostenverzekering_Krijgsmachthttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ziektekostenverzekering_Krijgsmacht
Stimuleringsfonds Creatieve Industrieoverheid:scihttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sci
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproductiesoverheid:Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Omroepproductieshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Omroepproducties
Stimuleringsfonds voor de Persoverheid:sfphttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sfp
Stimuleringsfonds voor de journalistiekoverheid:sfjhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sfj
TenneToverheid:TenneThttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TenneT
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringenoverheid:Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringen
Uitvoeringsorganen AWBZ (particuliere ziektekostenverzekeraars en publiekrechtelijke verzekeraars) (Cluster)overheid:Uitvoeringsorganen_AWBZ_(particuliere_ziektekostenverzekeraars_en_publiekrechtelijke_verzekeraars)_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitvoeringsorganen_AWBZ_(particuliere_ziektekostenverzekeraars_en_publiekrechtelijke_verzekeraars)_(Cluster)
Vereniging van Landelijke Organen Beroepsonderwijsoverheid:Vereniging_van_Landelijke_Organen_Beroepsonderwijshttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vereniging_van_Landelijke_Organen_Beroepsonderwijs
Vereveningsinstantieoverheid:Vereveningsinstantiehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vereveningsinstantie
Verispect BVoverheid:Verispect_BVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verispect_BV
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureauoverheid:Voedselvoorzienings_In-_en_Verkoopbureauhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voedselvoorzienings_In-_en_Verkoopbureau
Waarborg Holland BVoverheid:Waarborg_Holland_BVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarborg_Holland_BV
Waarborg Platina, Goud en Zilver NVoverheid:Waarborg_Platina,_Goud_en_Zilver_NVhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarborg_Platina,_Goud_en_Zilver_NV
Waarderingskameroverheid:Waarderingskamerhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarderingskamer
Ziekenfondsen (tevens uitvoeringsorganen AWBZ) (Cluster)overheid:Ziekenfondsen_(tevens_uitvoeringsorganen_AWBZ)_(Cluster)http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ziekenfondsen_(tevens_uitvoeringsorganen_AWBZ)_(Cluster)
Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappenoverheid:Zorg_Onderzoek_Nederland_Medische_Wetenschappenhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zorg_Onderzoek_Nederland_Medische_Wetenschappen
Zorginstituut Nederlandoverheid:zinhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zin
referendumcommissieoverheid:rfmciehttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rfmcie
toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouwoverheid:tlokbhttp://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tlokb