owms:ZelfstandigBestuursorgaan

Waarden

Label Naam term URI
Autoriteit Consument en Markt owms:Autoriteit_Consument_en_Markt http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Autoriteit_Consument_en_Markt
Autoriteit Financiële Markten owms:Autoriteit_Financiele_Markten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Autoriteit_Financiele_Markten
Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming owms:anvs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anvs
Bedrijfsfonds voor de Pers owms:Bedrijfsfonds_voor_de_Pers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bedrijfsfonds_voor_de_Pers
Bureau Beheer Landbouwgronden owms:Bureau_Beheer_Landbouwgronden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bureau_Beheer_Landbouwgronden
Bureau Financieel Toezicht owms:Bureau_Financieel_Toezicht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Bureau_Financieel_Toezicht
Bureau architectenregister owms:barchreg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/barchreg
CAK owms:cak http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cak
CIZ owms:ciz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ciz
Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen owms:CBR http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CBR
Centraal Bureau voor de Statistiek owms:Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Bureau_voor_de_Statistiek
Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting owms:Centraal_Fonds_voor_de_Volkshuisvesting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_Fonds_voor_de_Volkshuisvesting
Centraal orgaan Opvang Asielzoekers owms:Centraal_orgaan_Opvang_Asielzoekers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centraal_orgaan_Opvang_Asielzoekers
Centrale Commissie voor Mensgebonden Onderzoek owms:Centrale_Commissie_voor_Mensgebonden_Onderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Commissie_voor_Mensgebonden_Onderzoek
Centrale Landinrichtingscommissie owms:Centrale_Landinrichtingscommissie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_Landinrichtingscommissie
Centrale commissie dierproeven owms:ccd http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ccd
Centrale organisatie Werk en Inkomen owms:Centrale_organisatie_Werk_en_Inkomen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Centrale_organisatie_Werk_en_Inkomen
Certificerende - en keuringsinstanties arbeidsomstandigheden (Cluster) owms:Certificerende_-_en_keuringsinstanties_arbeidsomstandigheden_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Certificerende_-_en_keuringsinstanties_arbeidsomstandigheden_(Cluster)
College Bescherming persoonsgegevens owms:College_bescherming_persoonsgegevens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_bescherming_persoonsgegevens
College Bouw Ziekenhuisvoorzieningen owms:College_Bouw_Ziekenhuisvoorzieningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Bouw_Ziekenhuisvoorzieningen
College Sanering Ziekenhuisvoorzieningen owms:College_Sanering_Ziekenhuisvoorzieningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Sanering_Ziekenhuisvoorzieningen
College Tarieven Gezondheidszorg owms:College_Tarieven_Gezondheidszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_Tarieven_Gezondheidszorg
College bescherming persoonsgegevens owms:cbp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cbp
College gerechtelijk deskundigen owms:College_gerechtelijk_deskundigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_gerechtelijk_deskundigen
College sanering zorginstellingen owms:csz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/csz
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen owms:College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_ter_Beoordeling_van_Geneesmiddelen
College van Toezicht Auteursrechten en naburige rechten owms:College_van_Toezicht_Auteursrechten_en_naburige_rechten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_Auteursrechten_en_naburige_rechten
College van Toezicht op de Zorgverzekeringen owms:College_van_Toezicht_op_de_Zorgverzekeringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_op_de_Zorgverzekeringen
College van Toezicht op de kansspelen owms:College_van_Toezicht_op_de_kansspelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_van_Toezicht_op_de_kansspelen
College voor Examens owms:College_voor_Examens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_Examens
College voor Zorgverzekeringen owms:College_voor_Zorgverzekeringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_Zorgverzekeringen
College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen owms:College_voor_de_Toelating_van_Bestrijdingsmiddelen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/College_voor_de_Toelating_van_Bestrijdingsmiddelen
College voor de rechten van de mens owms:crvdm http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/crvdm
College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden owms:CTGB http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/CTGB
College voor toetsen en examens owms:cvte http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cvte
Commissariaat voor de Media owms:Commissariaat_voor_de_Media http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissariaat_voor_de_Media
Commissie Algemene Oorlogsongevallenregeling Indonesië owms:Commissie_Algemene_Oorlogsongevallenregeling_Indonesie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Algemene_Oorlogsongevallenregeling_Indonesie
Commissie Eindtermen Accountantsopleiding owms:Commissie_Eindtermen_Accountantsopleiding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Eindtermen_Accountantsopleiding
Commissie Gelijke Behandeling owms:Commissie_Gelijke_Behandeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Gelijke_Behandeling
Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven owms:Commissie_Schadefonds_Geweldsmisdrijven http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Schadefonds_Geweldsmisdrijven
Commissie Stuurliedenexamens owms:Commissie_Stuurliedenexamens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_Stuurliedenexamens
Commissie van Beroep als bedoeld in art. 3 Wet rijonderricht motorrijtuigen 1993 owms:Commissie_van_Beroep_als_bedoeld_in_art._3_Wet_rijonderricht_motorrijtuigen_1993 http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_Beroep_als_bedoeld_in_art._3_Wet_rijonderricht_motorrijtuigen_1993
Commissie van beheer van de Dienst geneeskundige Verzorging Politie owms:Commissie_van_beheer_van_de_Dienst_geneeskundige_Verzorging_Politie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_van_beheer_van_de_Dienst_geneeskundige_Verzorging_Politie
Commissie voor de Examens van scheepswerktuigkundigen owms:Commissie_voor_de_Examens_van_scheepswerktuigkundigen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_Examens_van_scheepswerktuigkundigen
Commissie voor de Zeevisvaartexamens owms:Commissie_voor_de_Zeevisvaartexamens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissie_voor_de_Zeevisvaartexamens
Commissies voor de Gebiedsaanwijzing (Cluster) owms:Commissies_voor_de_Gebiedsaanwijzing_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissies_voor_de_Gebiedsaanwijzing_(Cluster)
Commissies voor de samenstelling van de verplichte rassenlijsten (Cluster) owms:Commissies_voor_de_samenstelling_van_de_verplichte_rassenlijsten_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Commissies_voor_de_samenstelling_van_de_verplichte_rassenlijsten_(Cluster)
De Nederlandsche Bank owms:De_Nederlandsche_Bank http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Nederlandsche_Bank
De i.h.k.v. Metrologiewet art. 11 en 12 aangewezen instanties en erkende keurders_(cluster) owms:De_i.h.k.v._Metrologiewet_art._11_en_12_aangewezen_instanties_en_erkende_keurders_(cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_i.h.k.v._Metrologiewet_art._11_en_12_aangewezen_instanties_en_erkende_keurders_(cluster)
Dienst voor het kadaster en de openbare registers owms:Dienst_voor_het_kadaster_en_de_openbare_registers http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dienst_voor_het_kadaster_en_de_openbare_registers
Edelmetaal Waarborg Nederland owms:Edelmetaal_Waarborg_Nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Edelmetaal_Waarborg_Nederland
Erkende particuliere onderzoeksbureaus als bedoeld in Schepenbesluit (Cluster) owms:Erkende_particuliere_onderzoeksbureaus_als_bedoeld_in_Schepenbesluit_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erkende_particuliere_onderzoeksbureaus_als_bedoeld_in_Schepenbesluit_(Cluster)
Erkenninghouders Algemene Periodieke Keuring (Cluster) owms:Erkenninghouders_Algemene_Periodieke_Keuring_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Erkenninghouders_Algemene_Periodieke_Keuring_(Cluster)
Examencommissie Certificaatloodsen owms:Examencommissie_Certificaatloodsen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_Certificaatloodsen
Examencommissie voor amateurradiozendexamens owms:Examencommissie_voor_amateurradiozendexamens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_amateurradiozendexamens
Examencommissie voor de Orde van octrooigemachtigden owms:Examencommissie_voor_de_Orde_van_octrooigemachtigden http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_de_Orde_van_octrooigemachtigden
Examencommissie voor maritieme radiocommunicatie owms:Examencommissie_voor_maritieme_radiocommunicatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examencommissie_voor_maritieme_radiocommunicatie
Examenscommissies in het onderwijs ingesteld door de minister (Cluster) owms:Examenscommissies_in_het_onderwijs_ingesteld_door_de_minister_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Examenscommissies_in_het_onderwijs_ingesteld_door_de_minister_(Cluster)
Faunafonds owms:Faunafonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Faunafonds
Gerechtsdeurwaarders (Cluster) owms:Gerechtsdeurwaarders_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Gerechtsdeurwaarders_(Cluster)
Grondkamer Noord owms:grndkn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkn
Grondkamer Noordwest owms:grndknw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndknw
Grondkamer Oost owms:grndko http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndko
Grondkamer Zuid owms:grndkz http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkz
Grondkamer Zuidwest owms:grndkzw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grndkzw
Grondkamers (Cluster) owms:Grondkamers_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Grondkamers_(Cluster)
HISWA Vereniging owms:HISWA_Vereniging http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/HISWA_Vereniging
Herinrichtingcommissie Oost-Groningen en de Gronings-Drentse Veenkoloniën owms:Herinrichtingcommissie_Oost-Groningen_en_de_Gronings-Drentse_Veenkolonien http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Herinrichtingcommissie_Oost-Groningen_en_de_Gronings-Drentse_Veenkolonien
Huis voor klokkenluiders owms:huisvklok http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvklok
Huurcommissie owms:huurcie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huurcie
Huurcommissies (Cluster) owms:Huurcommissies_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Huurcommissies_(Cluster)
IJkbevoegden (Cluster) owms:IJkbevoegden_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/IJkbevoegden_(Cluster)
Informatie Beheer Groep owms:Informatie_Beheer_Groep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Informatie_Beheer_Groep
Instituut Fysieke Veiligheid owms:ifv http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ifv
Instituut Mijnbouwschade Groningen owms:img http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/img
Kamer van Koophandel owms:Kamer_van_Koophandel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamer_van_Koophandel
Kamer voor de Binnenvisserij owms:Kamer_voor_de_Binnenvisserij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamer_voor_de_Binnenvisserij
Kamers van Koophandel en Fabrieken (Cluster) owms:Kamers_van_Koophandel_en_Fabrieken_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kamers_van_Koophandel_en_Fabrieken_(Cluster)
Kansspelautoriteit owms:ksa http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ksa
Keuringsinstanties V & W overig (Cluster) owms:Keuringsinstanties_V_&_W_overig_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_V_&_W_overig_(Cluster)
Keuringsinstanties VWS (Cluster) owms:Keuringsinstanties_VWS_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_VWS_(Cluster)
Keuringsinstanties als bedoeld in artikel 10.3 Telecommunicatiewet (Cluster) owms:Keuringsinstanties_als_bedoeld_in_artikel_10.3_Telecommunicatiewet_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_als_bedoeld_in_artikel_10.3_Telecommunicatiewet_(Cluster)
Keuringsinstanties bouwproducten (Cluster) owms:Keuringsinstanties_bouwproducten_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_bouwproducten_(Cluster)
Keuringsinstanties geluidshinder (Cluster) owms:Keuringsinstanties_geluidshinder_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_geluidshinder_(Cluster)
Keuringsinstanties pleziervaartuigen (Cluster) owms:Keuringsinstanties_pleziervaartuigen_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_pleziervaartuigen_(Cluster)
Keuringsinstanties uitrusting zeeschepen (Cluster) owms:Keuringsinstanties_uitrusting_zeeschepen_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Keuringsinstanties_uitrusting_zeeschepen_(Cluster)
Kiesraad owms:Kiesraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kiesraad
Koninklijke Bibliotheek owms:Koninklijke_Bibliotheek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijke_Bibliotheek
Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen owms:Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Koninklijke_Nederlandse_Akademie_van_Wetenschappen
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB owms:anwb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/anwb
Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen owms:Landelijk_Bureau_Inning_Onderhoudsbijdragen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijk_Bureau_Inning_Onderhoudsbijdragen
Landelijk Selectie- en Opleidingsinstituut Politie owms:Landelijk_Selectie-_en_Opleidingsinstituut_Politie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijk_Selectie-_en_Opleidingsinstituut_Politie
Landelijke Commissie Toezicht Indicatiestelling Speciaal Onderwijs owms:Landelijke_Commissie_Toezicht_Indicatiestelling_Speciaal_Onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_Commissie_Toezicht_Indicatiestelling_Speciaal_Onderwijs
Landelijke en Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen owms:Landelijke_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen
Landelijke geschillencommissie weer samen naar school owms:Landelijke_geschillencommissie_weer_samen_naar_school http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke_geschillencommissie_weer_samen_naar_school
Landelijke- en Regionale Examencommissies verkeersinformatie en verkeersaanwijzingen (Cluster) owms:Landelijke-_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Landelijke-_en_Regionale_Examencommissies_verkeersinformatie_en_verkeersaanwijzingen_(Cluster)
Luchtverkeersleiding Nederland owms:Luchtverkeersleiding_Nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Luchtverkeersleiding_Nederland
Medisch- ethische toetsingscommissies (Cluster) owms:Medisch-_ethische_toetsingscommissies_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Medisch-_ethische_toetsingscommissies_(Cluster)
Mondriaan Fonds owms:Mondriaan_Fonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mondriaan_Fonds
Mondriaan Stichting owms:Mondriaan_Stichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Mondriaan_Stichting
Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling owms:Nationale_Commissie_voor_Internationale_Samenwerking_en_Duurzame_Ontwikkeling http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nationale_Commissie_voor_Internationale_Samenwerking_en_Duurzame_Ontwikkeling
Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie owms:niwo http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/niwo
Nederlands Bureau Brandweerexamens owms:Nederlands_Bureau_Brandweerexamens http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Bureau_Brandweerexamens
Nederlands Bureau der Motorrijtuigverzekeraars owms:Nederlands_Bureau_der_Motorrijtuigverzekeraars http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Bureau_der_Motorrijtuigverzekeraars
Nederlands Instituut voor Brandweer en Rampenbestrijding owms:Nederlands_Instituut_voor_Brandweer_en_Rampenbestrijding http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Instituut_voor_Brandweer_en_Rampenbestrijding
Nederlands Meetinstituut BV owms:Nederlands_Meetinstituut_BV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands_Meetinstituut_BV
Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie voor het hoger onderwijs owms:Nederlands-Vlaamse_Accreditatie_Organisatie_voor_het_hoger_onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlands-Vlaamse_Accreditatie_Organisatie_voor_het_hoger_onderwijs
Nederlandse Mededingingsautoriteit owms:Nederlandse_Mededingingsautoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Mededingingsautoriteit
Nederlandse Omroep Stichting owms:Nederlandse_Omroep_Stichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Omroep_Stichting
Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek owms:Nederlandse_Organisatie_voor_Wetenschappelijk_Onderzoek http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Organisatie_voor_Wetenschappelijk_Onderzoek
Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO owms:Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek_TNO http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Organisatie_voor_toegepast-natuurwetenschappelijk_onderzoek_TNO
Nederlandse Publieke Omroep owms:Nederlandse_Publieke_Omroep http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Publieke_Omroep
Nederlandse Transplantatie Stichting owms:Nederlandse_Transplantatie_Stichting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Nederlandse_Transplantatie_Stichting
Nederlandse Zorgautoriteit owms:nza http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nza
Nederlandse emissieautoriteit owms:nea http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nea
Nederlandse loodsencorporatie owms:nlloodscorp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nlloodscorp
Notarissen (Cluster) owms:Notarissen_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Notarissen_(Cluster)
Onafhankelijke Post- en Telecommunicatie Autoriteit owms:Onafhankelijke_Post-_en_Telecommunicatie_Autoriteit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onafhankelijke_Post-_en_Telecommunicatie_Autoriteit
Onderlinge Waarborg Maatschappij "MAAV" owms:Onderlinge_Waarborg_Maatschappij_MAAV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderlinge_Waarborg_Maatschappij_MAAV
Onderzoeksraad voor veiligheid owms:Onderzoeksraad_voor_veiligheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Onderzoeksraad_voor_veiligheid
Openbare academische ziekenhuizen (Cluster) owms:Openbare_academische_ziekenhuizen_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Openbare_academische_ziekenhuizen_(Cluster)
Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij owms:Organisatie_ter_Verbetering_van_de_Binnenvisserij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie_ter_Verbetering_van_de_Binnenvisserij
Pensioen- en Uitkeringsraad owms:Pensioen-_en_Uitkeringsraad http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Pensioen-_en_Uitkeringsraad
Politieacademie owms:politieacademie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/politieacademie
RDW (Dienst Wegverkeer) owms:RDW_(Dienst_Wegverkeer) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RDW_(Dienst_Wegverkeer)
Raad voor Accreditatie owms:Raad_voor_Accreditatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_Accreditatie
Raad voor het Korps Landelijke Politiediensten owms:Raad_voor_het_Korps_Landelijke_Politiediensten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Korps_Landelijke_Politiediensten
Raad voor het Kwekersrecht owms:Raad_voor_het_Kwekersrecht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_het_Kwekersrecht
Raad voor plantenrassen owms:Raad_voor_plantenrassen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raad_voor_plantenrassen
Raad voor rechtsbijstand owms:rvr http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rvr
Raden voor Rechtsbijstand (Cluster) owms:Raden_voor_Rechtsbijstand_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Raden_voor_Rechtsbijstand_(Cluster)
Railned BV owms:Railned_BV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Railned_BV
Railverkeersleiding BV owms:Railverkeersleiding_BV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Railverkeersleiding_BV
Reconstructiecommissie Midden-Delfland owms:Reconstructiecommissie_Midden-Delfland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Reconstructiecommissie_Midden-Delfland
Regionale verwijzingscommissies voortgezet onderwijs (Cluster) owms:Regionale_verwijzingscommissies_voortgezet_onderwijs_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Regionale_verwijzingscommissies_voortgezet_onderwijs_(Cluster)
Registratiecommissies en opleidingscolleges KNMG, KNMP en NMT (Cluster) owms:Registratiecommissies_en_opleidingscolleges_KNMG,_KNMP_en_NMT_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Registratiecommissies_en_opleidingscolleges_KNMG,_KNMP_en_NMT_(Cluster)
Rijkshavenbeheerders (Cluster) owms:Rijkshavenbeheerders_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkshavenbeheerders_(Cluster)
Rijkshavenmeesters (Cluster) owms:Rijkshavenmeesters_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Rijkshavenmeesters_(Cluster)
Samenwerkingsorganisatie beroepsonderwijs bedrijfsleven owms:sbb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sbb
Service Centrum Grond owms:Service_Centrum_Grond http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Service_Centrum_Grond
Sociale Verzekeringsbank owms:Sociale_Verzekeringsbank http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sociale_Verzekeringsbank
Staatsbosbeheer owms:Staatsbosbeheer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Staatsbosbeheer
Stichting Administratie Indonesische Pensioenen owms:Stichting_Administratie_Indonesische_Pensioenen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Administratie_Indonesische_Pensioenen
Stichting Airport Coordination Netherlands owms:Stichting_Airport_Coordination_Netherlands http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Airport_Coordination_Netherlands
Stichting Bloembollenkeuringsdienst owms:Stichting_Bloembollenkeuringsdienst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Bloembollenkeuringsdienst
Stichting Borgstellingsfonds voor de Landbouw owms:Stichting_Borgstellingsfonds_voor_de_Landbouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Borgstellingsfonds_voor_de_Landbouw
Stichting Bureau Architectenregister owms:Stichting_Bureau_Architectenregister http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Bureau_Architectenregister
Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen owms:Stichting_Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Centraal_Bureau_Rijvaardigheidsbewijzen
Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel owms:Stichting_Centraal_Orgaan_voor_Kwaliteitsaangelegenheden_in_de_Zuivel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Centraal_Orgaan_voor_Kwaliteitsaangelegenheden_in_de_Zuivel
Stichting Controlebureau voor Pluimvee, Eieren en Eiproducten owms:Stichting_Controlebureau_voor_Pluimvee,_Eieren_en_Eiproducten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Controlebureau_voor_Pluimvee,_Eieren_en_Eiproducten
Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting owms:Stichting_Donorgegevens_Kunstmatige_Bevruchting http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Donorgegevens_Kunstmatige_Bevruchting
Stichting Erkenningsregeling voor de uitoefening van het koeltechnisch installatiebedrijf owms:Stichting_Erkenningsregeling_voor_de_uitoefening_van_het_koeltechnisch_installatiebedrijf http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Erkenningsregeling_voor_de_uitoefening_van_het_koeltechnisch_installatiebedrijf
Stichting Examenbureau Beroepsvervoer owms:Stichting_Examenbureau_Beroepsvervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Examenbureau_Beroepsvervoer
Stichting Examens Vakbekwaamheid Honden- en kattenbesluit owms:Stichting_Examens_Vakbekwaamheid_Honden-_en_kattenbesluit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Examens_Vakbekwaamheid_Honden-_en_kattenbesluit
Stichting Fonds Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst owms:Stichting_Fonds_Beeldende_Kunsten,_Vormgeving_en_Bouwkunst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Beeldende_Kunsten,_Vormgeving_en_Bouwkunst
Stichting Fonds Patiënten Gehandicapten en Ouderen owms:Stichting_Fonds_Patienten_Gehandicapten_en_Ouderen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Patienten_Gehandicapten_en_Ouderen
Stichting Fonds Watersnood owms:Stichting_Fonds_Watersnood http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_Watersnood
Stichting Fonds voor Amateurkunst en Podiumkunsten owms:Stichting_Fonds_voor_Amateurkunst_en_Podiumkunsten http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Amateurkunst_en_Podiumkunsten
Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie owms:Stichting_Fonds_voor_Cultuurparticipatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Cultuurparticipatie
Stichting Fonds voor Podiumprogrammering en marketing owms:Stichting_Fonds_voor_Podiumprogrammering_en_marketing http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_Podiumprogrammering_en_marketing
Stichting Fonds voor de Letteren owms:Stichting_Fonds_voor_de_Letteren http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_de_Letteren
Stichting Fonds voor de Scheppende Toonkunst owms:Stichting_Fonds_voor_de_Scheppende_Toonkunst http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_voor_de_Scheppende_Toonkunst
Stichting Fonds vrijwillig vervroegd uittreden overheidspersoneel owms:Stichting_Fonds_vrijwillig_vervroegd_uittreden_overheidspersoneel http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Fonds_vrijwillig_vervroegd_uittreden_overheidspersoneel
Stichting Het Gebaar owms:Stichting_Het_Gebaar http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Het_Gebaar
Stichting Inschrijving Eigen Vervoer owms:Stichting_Inschrijving_Eigen_Vervoer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Inschrijving_Eigen_Vervoer
Stichting Joods Humanitair Fonds owms:Stichting_Joods_Humanitair_Fonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Joods_Humanitair_Fonds
Stichting Koninklijk Onderwijsfonds voor de Scheepvaart owms:Stichting_Koninklijk_Onderwijsfonds_voor_de_Scheepvaart http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Koninklijk_Onderwijsfonds_voor_de_Scheepvaart
Stichting Kwaliteits-Controle-Bureau owms:kcb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kcb
Stichting Kwaliteitscontrolebureau voor Groenten en Fruit owms:Stichting_Kwaliteitscontrolebureau_voor_Groenten_en_Fruit http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Kwaliteitscontrolebureau_voor_Groenten_en_Fruit
Stichting Maror-gelden Overheid owms:Stichting_Maror-gelden_Overheid http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Maror-gelden_Overheid
Stichting Milieukeur owms:smk http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/smk
Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie owms:Stichting_Nationale_en_Internationale_Wegvervoer_Organisatie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nationale_en_Internationale_Wegvervoer_Organisatie
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten+ owms:Stichting_Nederlands_Fonds_voor_Podiumkunsten+ http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Fonds_voor_Podiumkunsten+
Stichting Nederlands Fonds voor de Film owms:Stichting_Nederlands_Fonds_voor_de_Film http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Fonds_voor_de_Film
Stichting Nederlands Letterenfonds owms:Stichting_Nederlands_Letterenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Letterenfonds
Stichting Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds owms:Stichting_Nederlands_Literair_Produktie-_en_Vertalingenfonds http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlands_Literair_Produktie-_en_Vertalingenfonds
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst Tuinbouw owms:Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_Tuinbouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_Tuinbouw
Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen owms:Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_voor_Zaaizaad_en_Pootgoed_Landbouwgewassen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nederlandse_Algemene_Keuringsdienst_voor_Zaaizaad_en_Pootgoed_Landbouwgewassen
Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw owms:naktuin http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/naktuin
Stichting Nidos owms:Stichting_Nidos http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Nidos
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw owms:Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Landbouw http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Landbouw
Stichting Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Visserij owms:Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Visserij http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ontwikkelings-_en_Saneringsfonds_voor_de_Visserij
Stichting Participatiefonds voor het Onderwijs owms:Stichting_Participatiefonds_voor_het_Onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Participatiefonds_voor_het_Onderwijs
Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma owms:Stichting_Rechtsherstel_Sinti_en_Roma http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Rechtsherstel_Sinti_en_Roma
Stichting Reclassering Nederland owms:Stichting_Reclassering_Nederland http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Reclassering_Nederland
Stichting SKAL owms:Stichting_SKAL http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_SKAL
Stichting Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) owms:Stichting_Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Mediaproducties_(Mediafonds) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Mediaproducties_(Mediafonds)
Stichting Stimuleringsfonds Openbare Gezondheidszorg owms:Stichting_Stimuleringsfonds_Openbare_Gezondheidszorg http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_Openbare_Gezondheidszorg
Stichting Stimuleringsfonds voor Architectuur owms:Stichting_Stimuleringsfonds_voor_Architectuur http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Stimuleringsfonds_voor_Architectuur
Stichting Uitvoering Omslagregelingen WTZ owms:Stichting_Uitvoering_Omslagregelingen_WTZ http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Uitvoering_Omslagregelingen_WTZ
Stichting VAM owms:Stichting_VAM http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_VAM
Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor het Onderwijs owms:Stichting_Vervangingsfonds_en_Bedrijfsgezondheidszorg_voor_het_Onderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Vervangingsfonds_en_Bedrijfsgezondheidszorg_voor_het_Onderwijs
Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland owms:svwn http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/svwn
Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen owms:Stichting_Waarborgfonds_Eigen_Woningen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Waarborgfonds_Eigen_Woningen
Stichting Waarborgfonds Motorverkeer owms:Stichting_Waarborgfonds_Motorverkeer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Waarborgfonds_Motorverkeer
Stichting Ziektekostenverzekering Krijgsmacht owms:Stichting_Ziektekostenverzekering_Krijgsmacht http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stichting_Ziektekostenverzekering_Krijgsmacht
Stimuleringsfonds Creatieve Industrie owms:sci http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sci
Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties owms:Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Omroepproducties http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Stimuleringsfonds_Nederlandse_Culturele_Omroepproducties
Stimuleringsfonds voor de Pers owms:sfp http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sfp
Stimuleringsfonds voor de journalistiek owms:sfj http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sfj
TenneT owms:TenneT http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/TenneT
Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen owms:Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitvoeringsinstituut_Werknemersverzekeringen
Uitvoeringsorganen AWBZ (particuliere ziektekostenverzekeraars en publiekrechtelijke verzekeraars) (Cluster) owms:Uitvoeringsorganen_AWBZ_(particuliere_ziektekostenverzekeraars_en_publiekrechtelijke_verzekeraars)_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Uitvoeringsorganen_AWBZ_(particuliere_ziektekostenverzekeraars_en_publiekrechtelijke_verzekeraars)_(Cluster)
Vereniging van Landelijke Organen Beroepsonderwijs owms:Vereniging_van_Landelijke_Organen_Beroepsonderwijs http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vereniging_van_Landelijke_Organen_Beroepsonderwijs
Vereveningsinstantie owms:Vereveningsinstantie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vereveningsinstantie
Verispect BV owms:Verispect_BV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Verispect_BV
Voedselvoorzienings In- en Verkoopbureau owms:Voedselvoorzienings_In-_en_Verkoopbureau http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Voedselvoorzienings_In-_en_Verkoopbureau
Waarborg Holland BV owms:Waarborg_Holland_BV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarborg_Holland_BV
Waarborg Platina, Goud en Zilver NV owms:Waarborg_Platina,_Goud_en_Zilver_NV http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarborg_Platina,_Goud_en_Zilver_NV
Waarderingskamer owms:Waarderingskamer http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waarderingskamer
Ziekenfondsen (tevens uitvoeringsorganen AWBZ) (Cluster) owms:Ziekenfondsen_(tevens_uitvoeringsorganen_AWBZ)_(Cluster) http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ziekenfondsen_(tevens_uitvoeringsorganen_AWBZ)_(Cluster)
Zorg Onderzoek Nederland/ Medische Wetenschappen owms:Zorg_Onderzoek_Nederland_Medische_Wetenschappen http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zorg_Onderzoek_Nederland_Medische_Wetenschappen
Zorginstituut Nederland owms:zin http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/zin
referendumcommissie owms:rfmcie http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/rfmcie
toelatingsorganisatie kwaliteitsborging bouw owms:tlokb http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tlokb

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZelfstandigBestuursorgaan
overheid:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Class
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Class
rdfs:label
Zelfstandig bestuursorgaan
rdfs:subClassOf
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdfs:subClassOf
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZelfstandigBestuursorgaan
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdfs:subClassOf
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/LinktoolOrganisatietypen
skos:prefLabel
Zelfstandig bestuursorgaan