owms:bedrijfsafvalwaterlozingontheffing

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
overheid:grondslag
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wm_art_10_47
overheid:predecessor
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/afvalwaterlozingontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Natuur_en_milieu
overheidproduct:relatedMatch
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_afa30a11
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Product
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
afvalstoffen lozen op riolering
rdfs:label
afvalwater lozing
rdfs:label
afvalwater van bedrijf lozen op riolering
rdfs:label
afvalwaterlozing
rdfs:label
afvalwaterlozing ontheffing
rdfs:label
bedrijfsafvalwaterlozing
rdfs:label
bedrijfsafvalwaterlozing ontheffing
rdfs:label
bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
rdfs:label
lozing ontheffing
rdfs:label
lozingsontheffing afvalwater
rdfs:label
lozingsvergunning
rdfs:label
wet Bodembescherming / Lozingsbesluit onheffing
skos:altLabel
afvalstoffen lozen op riolering
skos:altLabel
afvalwater lozing
skos:altLabel
afvalwater van bedrijf lozen op riolering
skos:altLabel
afvalwaterlozing
skos:altLabel
afvalwaterlozing ontheffing
skos:altLabel
bedrijfsafvalwaterlozing
skos:altLabel
bedrijfsafvalwaterlozing ontheffing
skos:altLabel
lozing ontheffing
skos:altLabel
lozingsontheffing afvalwater
skos:altLabel
lozingsvergunning
skos:altLabel
wet Bodembescherming / Lozingsbesluit onheffing
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenAanvraag
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenBedrijf
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenDienstenwet
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenGemeente
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenMedebewind
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenWaterschap
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UniformeProductnaam
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VertegenwoordigingVrijwillig
skos:note
lijkt verouderd
skos:prefLabel
bedrijfsafvalwaterlozingontheffing
skos:scopeNote
lijkt verouderd