owms:gakvnh

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gakvnh
dcterms:date
1999-06-14
overheid:CBSCode
0538
overheid:grondslag
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR679856/1
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Den_Helder_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Hollands_Kroon
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schagen_(gemeente)
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sisacbs
overheid:startDate
1999-06-14
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland
skos:changeNote
2018-10-30 KOOP18102278 Created
skos:changeNote
2023-04-03 KOOP22120130 Naam aangepast (was: Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland)
skos:note
2018-10-30 KOOP18102278 Created
skos:note
2023-04-03 KOOP22120130 Naam aangepast (was: Gesubsidieerde arbeid Kop van Noord-Holland)
skos:prefLabel
Openbaar lichaam Gesubsidieerde Arbeid Kop van Noord-Holland