owms:hcoverijsel

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hcoverijsel
dcterms:date
2000-07-27
overheid:CBSCode
0571
overheid:grondslag
https://wetten.overheid.nl/BWBR0011484/2000-07-27
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Deventer_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Onderwijs,_Cultuur_en_Wetenschap
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Zwolle_(gemeente)
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sisacbs
overheid:startDate
2000-07-27
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Historisch Centrum Overijssel
skos:changeNote
2018-10-31 KOOP18102320 Created
skos:note
2018-10-31 KOOP18102320 Created
skos:prefLabel
Historisch Centrum Overijssel