owms:huisvklok

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huisvklok
dcterms:date
2016-07-01
overheid:grondslag
http://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0027466&paragraaf=17&artikel=66&z=2017-06-10&g=2013-01-01
overheid:parent
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Binnenlandse_Zaken_en_Koninkrijksrelaties
overheid:startDate
2016-07-01
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ZelfstandigBestuursorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Huis voor klokkenluiders
skos:changeNote
2017-11-14 RFC 20171102-01 Created
skos:note
2017-11-14 RFC 20171102-01 Created
skos:prefLabel
Huis voor klokkenluiders