owms:huseh

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/huseh
dcterms:date
1983-01-01
overheid:CBSCode
0890
overheid:grondslag
bron: http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/historie/Harlingen/333581/CVDR333581_1.html
overheid:grondslag
bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2015-130298.html
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Achtkarspelen
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ameland
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dantumadiel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/De_Fryske_Marren
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Dongeradeel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ferwerderadiel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Franekeradeel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Harlingen_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Heerenveen_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Het_Bildt
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Kollumerland_en_Nieuwkruisland
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leeuwarden_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Leeuwarderadeel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Littenseradiel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Menameradiel
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Noardeast-Fryslan
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ooststellingwerf
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Opsterland
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Schiermonnikoog_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Smallingerland
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Sudwest_Fryslan
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Terschelling_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Vlieland_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waadhoeke
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Weststellingwerf
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grreg
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sisacbs
overheid:startDate
1983-01-01
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg
skos:changeNote
2016-03-24 RFC 20160323-1 Created
skos:changeNote
2023-01-02 KOOP22100390 Deelnemer Waadhoeke toegevoegd
skos:note
2016-03-24 RFC 20160323-1 Created
skos:note
2023-01-02 KOOP22100390 Deelnemer Waadhoeke toegevoegd
skos:prefLabel
hûs en hiem, welstandsadvisering en monumentenzorg