owms:hutrarch

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hutrarch
dcterms:date
1998-02-22
overheid:CBSCode
0433
overheid:grondslag
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-1998-35-p9-SC12722.html
overheid:grondslag
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69001.html
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Ministerie_van_Onderwijs,_Cultuur_en_Wetenschap
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(gemeente)
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Utrecht_(provincie)
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sisacbs
overheid:startDate
1998-02-22
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Het Utrechts Archief
skos:changeNote
2018-10-04 KOOP18100393 Created
skos:changeNote
2019-01-07 KOOP18121716 Provincie toegevoegd als deelnemer nav https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69001.html
skos:note
2018-10-04 KOOP18100393 Created
skos:note
2019-01-07 KOOP18121716 Provincie toegevoegd als deelnemer nav https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-69001.html
skos:prefLabel
Het Utrechts Archief