owms:letthoek

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/letthoek
dcterms:date
2002-08-29
overheid:CBSCode
0470
overheid:grondslag
https://wetten.overheid.nl/BWBR0013738/2002-08-29
overheid:grondslag
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2002-163-p15-SC36040.html
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Fryslan
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/donl
overheid:startDate
2002-08-29
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Tresoar
skos:changeNote
2017-10-24 RFC 20171010-01 Created
skos:changeNote
2021-12-01 KOOP21080554 Naamswijziging, was: Letterhoeke
skos:editorialNote
Naast de provincie Fryslan nemen ook de Staat (Minister van OCW) en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum deel aan de gemeenschappelijke regeling. Dit wordt echter niet in OWMS vastgelegd.
skos:note
2017-10-24 RFC 20171010-01 Created
skos:note
2021-12-01 KOOP21080554 Naamswijziging, was: Letterhoeke
skos:note
Naast de provincie Fryslan nemen ook de Staat (Minister van OCW) en de Stichting Frysk Letterkundich Museum en Dokumintaasjesintrum deel aan de gemeenschappelijke regeling. Dit wordt echter niet in OWMS vastgelegd.
skos:prefLabel
Tresoar