owms:omgevingsvergunning_milieu

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
overheid:grondslag
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Wabo_art_2_1
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Natuur_en_milieu
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
overheidproduct:relatedMatch
https://identifier.overheid.nl/tooi/def/thes/top/c_afa30a11
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Product
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
bedrijfsinrichting veranderenmelding
rdfs:label
milieubeheer vergunning
rdfs:label
milieubeheer vergunning of melding
rdfs:label
milieuvergunning
rdfs:label
milieuvergunning of melding milieubeheer (activiteitenbesluit)
rdfs:label
natuurbeschermingsvergunning
rdfs:label
natuurbeschermingswet, vergunning
rdfs:label
omgevingsvergunning milieu
rdfs:label
oprichten landbouwbedrijf melding
rdfs:label
oprichting of verandering bedrijf meldingsplicht
rdfs:label
oprichting of verandering van bedrijf meldingsplicht
rdfs:label
oprichtings- of wijzigingsmelding bedrijf
rdfs:label
oprichtingsmelding landbouwbedrijf
rdfs:label
wet milieubeheer 8.40
rdfs:label
wet milieubeheer ontheffing
rdfs:label
wijziging milieuvergunning
skos:altLabel
bedrijfsinrichting veranderenmelding
skos:altLabel
milieubeheer vergunning
skos:altLabel
milieubeheer vergunning of melding
skos:altLabel
milieuvergunning
skos:altLabel
milieuvergunning of melding milieubeheer (activiteitenbesluit)
skos:altLabel
natuurbeschermingsvergunning
skos:altLabel
natuurbeschermingswet, vergunning
skos:altLabel
oprichten landbouwbedrijf melding
skos:altLabel
oprichting of verandering bedrijf meldingsplicht
skos:altLabel
oprichting of verandering van bedrijf meldingsplicht
skos:altLabel
oprichtings- of wijzigingsmelding bedrijf
skos:altLabel
oprichtingsmelding landbouwbedrijf
skos:altLabel
wet milieubeheer 8.40
skos:altLabel
wet milieubeheer ontheffing
skos:altLabel
wijziging milieuvergunning
skos:changeNote
2023-02-06 KOOP23051106 Update UPL 2023-Q2 gewijzigd
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenAanvraag
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenBedrijf
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenDienstenwet
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenGemeente
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenMedebewind
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenProvincie
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenRVO
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ProductenWaterschap
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/UniformeProductnaam
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VertegenwoordigingCurator
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/VertegenwoordigingVrijwillig
skos:note
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, eerste lid, onder e
skos:note
2023-02-06 KOOP23051106 Update UPL 2023-Q2 gewijzigd
skos:prefLabel
omgevingsvergunning milieu
skos:scopeNote
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, artikel 2.1, eerste lid, onder e