owms:sdg_D2

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_D2
overheid:SDGCode
D2
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_melding_voornemen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemverontreiniging_melding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energBespEigenHuisSubs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/energielabel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderhRijksmonLen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onroerendezaakbelasting_(ozb)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterschapsbelasting
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf
skos:broader
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLS
skos:broaderTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLS
skos:changeNote
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SDG_Informatiegebied
skos:note
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:prefLabel
koop en verkoop van vastgoed, met inbegrip van voorwaarden en verplichtingen met betrekking tot belasting, eigendom of gebruik van dergelijk vastgoed, waaronder het gebruik ervan als tweede verblijf
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_verblAndLS