owms:sdg_E1

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_E1
overheid:SDGCode
E1
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/KinderOpvToeslagTegemoetk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aanvBeursKwijtsch
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/aflosbedrStuSchldVerlag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/basisschKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/berOndVolwEdKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bindStudadvBeroep
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/centrRegOplHogOnd
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/collegegeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cregberond
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/cursusgeldTerugbet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/damu-llReisksub
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/deelOnderwProgrVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/duurPrestBeursVerl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/eindexVOAanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenondBerOndVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakStExVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVOOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/examenvakVavoOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/extrOnderwActBasisschVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/finOnderstStudBijzOmst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/hogOndAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/indStudToesl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/jongHandicOndVoorz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kinderopvangtoeslag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leeftijdsgrSpecOndOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerplichtvrijstelling
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/leerwegonderstOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenPromBeurs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lerarenbeurs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeld
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/lesgeldTerBet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/levenlanglerenkrediet
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/maatrEindexBer
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboStudFonds
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mboVerklaring
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/middSchKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwActSpecOndVrijst
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstDtVoVavoTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwBijdSchKstVoTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/onderwMastTgk
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontw_advies_stap_subsidie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/poAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/praktOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursGiftOmz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/prestBeursVoorz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regInstEnOpl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regKindOpvPeutSpZlInz
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/regNietBekostEducatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndKlacht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/specOndToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenNt2Aanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenToel
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/staatsexamenVoAanp
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studReisprodSchVerg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/studiekstLerTeg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tweedeLerarenOplSubs
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklAfgelExamen
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voAanm
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/voorVrSchEducatie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vooroplEisHoVrijst
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
skos:broader
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLS
skos:broaderTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLS
skos:changeNote
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SDG_Informatiegebied
skos:note
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:prefLabel
onderwijsstelsel in een andere lidstaat, met inbegrip van voor- en vroegschoolse educatie en opvang, basis- en secundair onderwijs, hoger onderwijs en volwassenenonderwijs
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_ondStageAndLS