owms:sdg_N1

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_N1
overheid:SDGCode
N1
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/alcoholvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/badinrichting_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beperkte_milieutoets
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/beschermde_dieren_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bestemmingsplan_inzage
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/bodemsanering_instemming_saneringsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/evenementenvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/experiment_gebruik_meststoffen_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/faunabeheerplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/gedoogbeslissing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsbelasting_grenswaarde
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/geluidsontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwaterheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_registratie
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttr_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grondwateronttrekkingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/horecaExplVrg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/integriteitsbeoordeling
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kabels-_en_leidingenvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/kansspelautomaatvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/koolwaterstoffenwinning_afdracht
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/marktvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/milieuverslag_bedrijf
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/mobPuinbrGebr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/nachtregpl
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/natuurgebied_vergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/objectvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgBrvGebr
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgVgUitweg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_bouw
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_kap
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/omgevingsvergunning_milieu_verandering
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ontgrondingsvergunning_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/opgravingscert
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/parkeervergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/provinciaal_inpassingsplan
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/register_kinderopvang_inschrijving
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/seksbedrijf_exploitatievergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/speelautomaat_exploitatievergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/standplaatsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/stiltegebiedontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/strArtOptrOnth
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/terrasvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/tijdelijk_luchtvaartterrein_ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vaarweggebruik
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/ventvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/veranderen_weg_vergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/verklaring_omtrent_gedrag_(vog)
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_toepassingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/vuurwerk_verkoop_opslag
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeheer_schadevergoeding
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/waterbeschermingszone-ontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/watervergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wedstrijd_op_de_weg
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wegenverkeerswetontheffing
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_omzettingsvergunning
overheidproduct:relatedMatch
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/woonruimte_splitsingsvergunning
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Thema
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten
skos:broader
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_diensten
skos:broaderTransitive
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_diensten
skos:changeNote
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/SDG_Informatiegebied
skos:note
2020-07-22 KOOP20078531 Update UPL 2020Q3 Created
skos:prefLabel
verkrijging van licenties, vergunningen en toestemming om een bedrijf te starten
skos:semanticRelation
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/sdg_diensten