owms:wbl

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/wbl
dcterms:date
2003-12-15
overheid:CBSCode
0486
overheid:abbreviation
WBL
overheid:grondslag
https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR642785/1
overheid:grondslag
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39848.html
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Limburg
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Peel_en_Maasvallei
overheid:hasServiceArea
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Waterschap_Roer_en_Overmaas
overheid:samenwerkingsvorm
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/OpenbaarLichaam_(samenwerkingsvorm)
overheid:source
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/grreg
overheid:startDate
2003-12-15
rdf:type
http://purl.org/dc/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Agent
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Organisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Overheidsorganisatie
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/RegionaalSamenwerkingsorgaan
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2002/07/owl#Thing
rdfs:label
Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg
rdfs:label
WBL
rdfs:label
Waterschapsbedrijf Limburg
skos:altLabel
WBL
skos:altLabel
Waterschapsbedrijf Limburg
skos:changeNote
2016-06-13 RFC 20160610-1 Created
skos:changeNote
2021-10-26 KOOP21071907 KOOP21051217 Beeindiging ongedaaan gemaakt. Organisatie had een einddatum 01-01-2017, maar dit is teruggedraaid in de regeling: In de wettenbank is vermeld, dat de regeling per 1 januari 2004 in werking is getreden en per 1 januari 2018 uitwerking is getreden. De vermelding is een kennelijke omissie. De regeling die op 15 december 2003 in werking is getreden is nimmer uit werking getreden. De regeling luidt onverkort en ongewijzigd als volgt.'(bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39848.html)
skos:editorialNote
De derde deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling, Zuiveringschap Limburg, is inmiddels opgegaan in de twee deelnemende waterschappen en is daarom niet opgenomen.
skos:note
2016-06-13 RFC 20160610-1 Created
skos:note
2021-10-26 KOOP21071907 KOOP21051217 Beeindiging ongedaaan gemaakt. Organisatie had een einddatum 01-01-2017, maar dit is teruggedraaid in de regeling: In de wettenbank is vermeld, dat de regeling per 1 januari 2004 in werking is getreden en per 1 januari 2018 uitwerking is getreden. De vermelding is een kennelijke omissie. De regeling die op 15 december 2003 in werking is getreden is nimmer uit werking getreden. De regeling luidt onverkort en ongewijzigd als volgt.'(bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2020-39848.html)
skos:note
De derde deelnemer in de Gemeenschappelijke Regeling, Zuiveringschap Limburg, is inmiddels opgegaan in de twee deelnemende waterschappen en is daarom niet opgenomen.
skos:prefLabel
Gemeenschappelijke Regeling Waterschapsbedrijf Limburg