rijksoverheid:ambtsbericht

Schema

URI
http://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/ambtsbericht
rdf:type
http://standaarden.overheid.nl/owms/terms/Informatiecategorie
rdf:type
http://www.w3.org/2000/01/rdf-schema#Resource
rdf:type
http://www.w3.org/2004/02/skos/core#Concept
rdfs:label
ambtsbericht
skos:changeNote
2012-02-09 RFC20111222-1 Created
skos:changeNote
2019-05-20 KOOP19051117 spelfout in prefLabel verbeterd (was ambstbericht)
skos:inScheme
http://standaarden.overheid.nl/rijksoverheid/terms/Informatietype
skos:note
2012-02-09 RFC20111222-1 Created
skos:note
2019-05-20 KOOP19051117 spelfout in prefLabel verbeterd (was ambstbericht)
skos:prefLabel
ambtsbericht